ارتريت- تورم عفوني مفصل

متداول ترین نوع آرتریت در سگ استئو آرتریت می باشد که نوعی بیماری دژنراتیو(تحلیل برنده) است که موجب بروز درد، لنگش و صفتی مفاصل می شود. این عارضه معمولا در سگهای پیر و نژاد های با جثه بزرگ مشاهده می شود. رادیولوژی تغییرات استخوانی را به خوبی نشان می دهد.
در این گونه موارد آسپرین باعث کاهش درد می گردد.
برای این گونه حیوانات باید بستری خشک ، گرم و نرم تهیه نمود. محدود کردن حرکت فیزیکی این حیوانات ضروری می باشد و از اضافه وزن آنها نیز باید جلوگیری شود
http://www.iraniandog.com/archive/index.php/t-417.html