منم میخوام برم اونجا کار کنم!
منم قبلا یه گربه داشتم به اسم سیبیلو (ببخشید اسم کم آوردیم از ازدیاد پیشیامون! ) یه چشمش کور بود فقط!