* گام اول برای ورود به عرصه بازیگری خوردن خاک صحنه است، دقت کنیدقبل ازرفتن روی صحنه کسی آنجا را جارو نکرده باشه. تا میتوانید خاک بخورید زیرا فردا که رفتید سینما، دیگر در فیلم های ایرانی صحنه ای وجود ندارد که خاکش را بخورید!

* واقع بین باشید و توقع نداشته باشید همین روزهای شما را به عنوان نقش اول فیلم انتخاب کنند و بروید با باران ک و محمد گ بازی کنید.
اکنون مردم با قیافه شما آشنا هستند و احیانا یکی از این جملات را هنگامی که در خیابان قدم میزنید میشنوی
. ا این همونی هست که توی اون سریاله نقش کتک خور رو بازی کرده بود.
. ا اینو نگاه کن! این هممو سیاه لشگرست، چقدر بدون گریم قیافش ضایعست
. ا ...!!! این همون منگله است


* اکنون وقت آن است که کمی مشهور شوید،به مهد کودک بچه خردسال خود و یکی از اقوام بروید و در جشن تولد یکی از این نوگل های زندگی شرکت کنید، سی دی مربوط را به تعداد ده بیست تا رایت کرده و رویش با ماژیک بنویسید<سی دی حضور بازیگر معرف سینما در جشن تولد مختلط!> مطمئن باشید ظرف کمتر از 24 ساعت این ده بیست سی دی تبدیل به ده بیست میلیون سی دی میشود جماعت این فیلم را از اول تا آخر مو شکافانه نگاه میکنند و در انتها از اینکه می فهمند سرکار رفته اند حسابی حالشان گرفته میشود.

*
کاغذ و قلم تهیه کنی، چشم هایتان را ببندید و تا میتوانید رو کاغذ فحش های بدبد خطاب به افرادی که این سی دی را پخش کرده اند بنویسید و به چند خبرگزاری فکس کنید... چی؟...نمیدونید فکس چیه؟!... باشه خودم براتون این کارو میکنم!
حالا خود به خود باقی ماجرا اتفاق می افتد، در چند روز آینده ابتدا خبر خودکشی تان در سایت منتشر میشود و سپس خبر ممنوع التصویر شدنتان! البته از چند کشور که مردمانی ساده لوح دارند نیز دعوت نامه برای اقامت در آن کشورها دریافت میکنید که اصلا مهم نیست!

* حالا یک کارگردان که فیلم های آبکی می سازد از شما دعوت میکند تا در فیلمش نقش اول بازی کنی، البته نه به خاطر تیپ،محبوبیت و هنر و...بلکه به خاطر آنکه فیلمش جنجالی و پرفروش شود
.

* حالا شما به همه امضا می دهید... چی؟...امضا کردن بلد نیستید؟!... خب انگشت بزن!... راستی یادتان نرود چه کسی راه موفقیت را یه شما نشان داد، کمی قدر شناس باشید و سفارش منم برای حضور چند ثانیه ای جلوی دوربین بکنید!