در مصاحبه استخدام یک شرکت، آقای مدیر از مهندس جوانی که هیچ تجربه کاری نداشت پرسید: "برای شروع کار، حقوق در خواستی شما چقدر است؟"

مهندس جوان پاسخ داد : " حدود 75000 دلار در سال، بسته به این که چه مزایایی مدنظر داشته باشید."

مدیر کفت: "خوب، نظرت راجع به 150هزار دلار حقوق، 14 روز تعطیلی در ماه، بیمه کامل درمانی، حقوق بازنشستگی ویژه و یک خودروی شیک و مدل بالا چیست؟

مهندس جوان از جایش پرید و با خوشحالی پرسید: "شوخی میکنید؟"

مدیر گفت: "بله، اما اول خودت شروع کردی."