این جنگل در حدود ۵۰ كیلومتری شمال شرق شهر شاهرود در استان سمنان و در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر و در استان گلستان در كنار روستای ابر قرار دارد.
به دلیل این كه در اغلب مواقع فضای این جنگل را اقیانوسی از ابر فراگرفته به این نام مشهور است، در این جنگل ابرها آن قدر به درخت‌ها نزدیك هستند كه به ‌نظر می‌ رسد جنگل بر روی ابرها سوار است كه به باور بسیاری از گردشگران یكی از زیباترین چشم‌اندازهای طبیعت ایران محسوب می‌شود.مقاله زیر از محمد درویش،عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوراست که در روزنامه شرق به چاپ رسیده است:

درویش : جنگل ابر ، مهم ترین سپر خاوری هیرکانی است.
بيش از يك درصد از مجموع گونه‌هاي گياهي كشور در كمتر از يك‌صدم درصد از خاك وطن حضور دارند. نام آن پهنه كوچك، اما هميشه سبز و خيس ايران، رويشگاه جنگل ابر است كه با وسعت 35هزار هكتار در 50 كيلومتري شمال خاوري شاهرود استقرار يافته و پذيراي دست‌كم 85گونه گياهي است. به ديگر سخن، هر هكتار از خاك ابر، از منظر زيگونگي گياهي‌اش، حدود يك‌صد برابر هر هكتار از خاك ايران ارزش دارد؛ همان كشوري كه هر هكتار از خاك ارزشمندش بر بنياد گزارش بانك جهاني و بر پايه قيمت‌هاي سال 2000، يازده برابر هر هكتار از خاك كره زمين داراي ارزش است. در حقيقت كاركرد رويشگاه ابر در جنوبي‌ترين نقطه خاوري هيركاني، همان اثربخشي و رسالتي را بر عهده دارد كه بلوط‌ستان برم در جنوبي‌ترين بخش از رويشگاه زاگرس بر عهده دارد و خوانندگان عزيزمي‌دانند كه اينك هر دو اكوتون مورد بحث، در شرايطي بس شكننده و آسيب‌پذير قرار گرفته‌اند. شايد اگر قرار بر انتخاب زيباترين رويشگاه در هيركاني و زاگرس باشد، بسياري از صاحبنظران و فعالان عرصه محيط‌زيست و منابع طبيعي از ابر و برم به‌عنوان ممتازترين و متنوع‌ترين جنگل‌هاي هيركاني و زاگرس ياد كنند كه جذابيت‌ها و كاركردهايي كم‌نظير را به بوم‌سازگان‌شان ارايه مي‌دهند؛ با اين وجود، همين برتري و ناهمتايي كم‌نظير سبب شده تا در طول چند دهه گذشته مورد بيشترين دست‌درازي، تجاوز و تغيير كاربري قرار گرفته و همان سرنوشتي را بيابند كه گوزن‌هاي زرد در ميان كتل يافته‌اند! زيرا شايد اگر گوزن‌ها آن شاخ‌هاي زيبا و پر رمز و راز را نداشتند، اين‌گونه بي‌رحمانه مورد توجه شكاركش‌ها قرار نمي‌گرفتند! مي‌گرفتند؟ يادمان باشد، ابر، چشم هيركاني است و اگر از دست برود، سپر خاوري ديرينه‌ترين جنگل‌هاي جهان در البرز شمالي آسيبي جدي خواهد ديد. افزون بر آن، گسست بوم‌شناختي (اكولوژيكي) پديد آمده در اثر ويراني اين اكوتون، سبب كاهش محسوس ظرفيت گرمايي ويژه منطقه، برهم خوردن بالانس رطوبتي و حرارتي سرزمين و افزايش شمار رخدادهاي مخربي چون سيل‌هاي حادثه‌خيز و فرآيندهاي سوليفيكسيون و خزش خاك در دامنه‌هاي پرشيب منطقه خواهد شد. بنابراين، نوع چيدمان توسعه و گسترش ساخت و سازها نبايد به شكلي در منطقه كليد خورده و طراحي شود كه سبب آسيب رساندن به چنين بستر توليد و ضامني براي حفظ كيفيت زندگي را فراهم آورد؛ بستري كه نه فقط به‌عنوان يك اكوتون باستاني در حد فاصل زيست‌اقليم‌هاي خشك بياباني و مرطوب هيركاني قد علم كرده است، بلكه واجد ارزش‌هاي دارويي كم‌نظيري هم هست و در عين حال، شكل آرايش عمودي و تفاوت ارتفاعي قابل توجهش، چشم‌اندازي يگانه را در بسياري از ايام سال به آن بخشيده است. تهديدهايي چون گردشگري بي‌ضابطه و غيرمسوولانه، احداث جاده، ساخت و سازهاي تجاري، تغيير كاربري اراضي، فشار بيش از حد دام و عدم توجه به ظرفيت پذيرش سرزمين در شمار مهم‌ترين تنش‌هايي قرار دارد كه مي‌تواند بنيان ابر را براي هميشه نابود كرده و به تاراج برد. ما بايد متوجه خواهش آيندگان باشيم و امانت امروز را در بهترين كيفيت به ايشان انتقال دهيم. اگر امروز سكوت كرده يا انفعال به خرج دهيم، فردا فرصتي براي جبران نخواهد بود و بي‌شك كسي ما را نخواهد بخشيد. زيرا فرزندان ما بر بلنداي سنگ مزارمان فرياد خواهند زد: چرا اندكي بيشتر مقاومت نكرديد و بر سر ماندگاري مواهب طبيعي خويش پاي نفشرديد؟!
منبع: http://forum.vegankind.ir