نام دارو: Sucralfate

فرم های رایج در ایران: قرص 500 میلی گرمی و 1 گرمی، ساشه خوراکی 1 گرمی


عملکرد: در محیطی اسیدی یک یون آلومینیوم از مجموعه جدا می شود و دارو بسیار قطبی شده وبه یون غیرقابل جذب تبدیل می شود. این یون سپس به ترشحات پروتئین دار در قدام دستگاه گوارش متصل می شود و سبب شکل گیری یک سد شیمیایی دور محل زخم شده و جلوی تخریش بیشتر به دلیل حضور اسید، پپسین و نمکهای صفراوی را می گیرد. اگرچه به نظر می رسد عمل اصلی به تحریک دفاع موکوزی و اصلاح مکانیسم (سبب تحریک بی کربنات و تولید PGE و باندشدن فاکتور رشد اپیدرمی می شود) ربط دارد. این اثرات در محیط با pH خنثی دیده می شود.


موارد استفاده: درمان زخم های دئودنوم، معده و مری. عموما سوکرال فیت را با یک آنتاگونیست رسپتور
H2 یا مهارکننده پمپ پروتون همراه می کنند ولی 2 دارو همزمان داده نشوند. تاثیر سوکرال فیت به عنوان یک باند شونده به فسفات در مشکلات کبدی مشخص نیست.


منع مصرف:
زخم های سوراخ دار.


عوارض جانبی: خیلی کم و یبوست مشکل اصلی در انسان است.


تداخل دارویی: سوکرال فیت می تواند فراهم زیستی آنتاگونیست
H2، فنی توئین و تتراسایکلین را کاهش دهد. اگرچه شواهد کلینیکی کمی وجود دارد که نشان دهد این قضیه اهمیت کلینیکی دارد اما بهتر است که سوکرال فیت حداقل 2 ساعت قبل از این داروها مصرف شود. سوکرال فیت به طور قابل ملاحظه ای با جذب فلوروکوئینولونها و دیگوکسین تداخل ایجاد می کند.


دوز مصرفی در سگ: 500 میلی گرم به ازای هر سگ تا حداکثر وزن 20 کیلوگرم هر 6 الی 8 ساعت به صورت خوراکی. 1 الی 2 گرم به صورت خوراکی هر 6 الی 8 ساعت برای سگهای بیشتر از 20 کیلوگرم.


گربه: 250 میلی گرم به ازای هر گربه به صورت خوراکی هر 8 الی 12 ساعت.


جوندگان:
25 الی 50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به روش خوراکی هر 6 الی 8 ساعت.


پرندگان: 25 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به روش خوراکی هر 8 ساعت.


خزندگان: 500الی 1000میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش خوراکی هر 6 الی 8 ساعت.


منابع: 1- ترجمه شخص بنده از کتاب BSAVA small animal formulary چاپ ششم نوشته یان رمزی 2- قسمت فرم های رایج از کتاب دارونامه خدام گرفته شده است.

اختصاصی میهن پت