این مجرای مارپیچی، بخشی مهم از نیروگاه برق‌آبی ایتایپو، بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی جهان است که در مرز برزیل و پاراگوئه واقع شده و در هر ثانیه 700 مترمکعب آب با عبور از آن به توربین می‌رسد.

نیروگاه برق‌آبی ایتایپو در مرز برزیل و پاراگوئه با تولید 700 مگاوات انرژی الکتریکی در هر توربین، بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی جهان است. در هر ثانیه، 700هزار لیتر آب (700 مترمکعب) از این مجراهای مارپیچی عبور می‌کنند و پس از افزایش فشار و سرعت به پره‌های توربین برخورد می‌کنند.


خبرآنلاین