رهبران صنعتی از اقدامات اروپا حمایت میکنند تا به آزمایش روی حیوانات خاتمه دهد

در گزارشی که در هفتۀ گذشته انتشار یافت، شرکت های داروسازی و آرایشی نظیر آسترازنکا، پروکتر و گمبل، یونلور و لورآل به پشتیبانی از یک اقدام پیشگام AXLR8 با حمایت مالی کمیسیون اروپا پرداختند.


این اقدامی است که خواستار استفاده از گزینه های شفیق و انسانی برای کاهش رنج و مرگ میلیونها حیوان می باشد.این گزارش بیان داشت که تا به امروز، آزمایش یک ماده شیمیایی، در یک دوره ۵ ساله میتواند ۲٫۵ میلیون پوند هزینه داشته باشد و جان ۸۰۰ حیوان کوچک را بگیرد، در حالیکه فن آوری رباتیک جدید میتواند در کمتر از یک هفته و با هزینه ای بسیار کمتر، ۳۵۰ ماده شیمیایی را آزمایش کند و بدون مرگ و میر هم باشد."تروی سیدل" مدیر تحقیقات جامعه انسانی بین الملل و از هماهنگ کنندگان در اقدام پیشگام AXLR8 اظهار داشت: "این اولین گام در راهی است که به توقف استفاده از حیوانات در آزمایش های ایمنی می انجامد."


http://www.telegraph.co.uk/science/s...al-testing.htm
http://www.humanesociety.org/news/pr...ve_041510.html

http://getdrugtest.com/drug-testing-...e-examination/
http://phce.org