دیده بان حقوق حیوانات:

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه، ششمین کارگاه آموزش عملی شناسایی پرندگان و پرنده نگری”با حضور کارشناسان محیط طبیعی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها از سراسر کشور ، کارشناسان دفتر تنوع زیستی ، حیات وحش و تعدادی نمایندگان سازمان های غیر دولتی در آبان ماه سالجاری در استان مازندران برگزار شد.
این گزارش می افزاید:مجموعه کارگاههای آموزشی فوق با هدف ارتقای مهارت کارشناسان ذیربط در زمینه شناسایی پرندگان ، آشنایی کارشناسان استان ها با اکوسیستم های متنوع در کشور، افزایش و روزآمد نمودن دانش پرنده شناسان ، آگاهی از روش های اجرای مطالعات پرندگان و ایجاد شبکه ای از پرنده شناسان کشور از سال ۱۳۸۸ در دستور کار دفتر تنوع زیستی و حیات وحش قرار گرفته و پنج کارگاه قبلی در استانهای گلستان ، هرمزگان ، خراسان رضوی ، گیلان و خوزستان به اجرا در آمده است.

گفتنی است، در طول کارگاه آموزش های نظری پیرامون مطالعات راسته های پرندگان و تنوع زیستی به مدت دو روز ارائه شد و علاوه بر آن نحوه شناسایی پرندگان طی سه روز عملیات میدانی عملا آموزش داده شد. شرکت کنندگان که به تجهیزات پرنده نگری شامل دوربین چشمی و تلسکوپ مجهز بودند به شناسایی پرندگان و پرنده نگری در برخی سایت های مهم تجمع پرندگان از جمله پناهگاه حیات وحش میانکاله، لپوی زاغمرز، تالاب بین المللی فریدونکنار ، لپوی زرین کلا و پناهگاه حیات وحش دشت ناز پرداختند.

arw.ir