به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، محمد جواد محمدي زاده افزود: جاده علي آباد - شاهرود مصوب سفر استاني هيئت دولت در شاهرود است و در سفر دوم و سوم هيئت دولت مورد تصويب واقع شده است.
وي يادآور شد: کاربري اين جاده از گذشته براي استفاده اهالي منطقه بوده و به عنوان يک جاده ترانزيتي هرگز مد نظر نبوده بلکه جاده اي که بتواند 2 نقطه را به يکديگر وصل کند. پيش از اين نيز اين جاده جيپ رو و تحت عنوان جاده گاز در حاشيه خط انتقال گاز وجود داشته و اهالي از آن استفاده مي کردند.
معاون رئيس جمهور افزود: از آنجايي که جاده مورد نظر فاقد مشخصات فني و مهندسي مورد نياز است، لذا تصويب شد که جاده اي بر اساس مهندسي ايجاد شود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن ابراز تأسف از عملکرد وزارت راه و ترابري در رابطه با مسير جاده ابر، بيان کرد: متأسفانه وزارت راه و ترابري بر خلاف تعهداتي که داشت مسير جاده را در حد يک جاده چهار بانده با مشخصات جاده با دسترسي اصلي جاده شاهرود به طرف علي آباد را شروع کرد.
محمدي زاده با اشاره به مقاومت سازمان حفاظت محيط زيست درباره عملکرد وزارت راه و ترابري گفت: با شکايت سازمان حفاظت محيط زيست و دخالت سيستم قضايي عمليات متوقف شد.
وي اضافه کرد: البته بخشي از اقداماتي که در جاده صورت گرفته بود در حوزه سازمان جنگل ها بود که متأسفانه نه تنها مجوز اين سازمان را داشتند بلکه هيچ مجوزي نيز از دفتر ارزيابي زيست محيطي اخذ نکرده بودند.
معاون رئيس جمهور تصريح کرد: علي رغم اين که به مناطق حفاظتي سازمان محيط زيست نزديک نشده بودند به دليل اين که هيچ مجوز قانوني براي اين اقدامشان نداشتند، رأساً وارد عمل شديم و با احداث جاده مخالف و اجازه ادامه عمليات را نداديم.
وي گفت: پس از اين اقدام سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت راه و ترابري گزينه هاي جديدي را مطرح کرد که پس از بررسي ها مشخص شد که تخريب جنگل به ويژه گونه سرخدار که در خطر انقراض و داراي ارزش بالايي است را به دنبال دارد و موجب نابودي و تخريب تعداد زيادي از درختان مي شود.
اين مقام مسئول تصريح کرد: لذا با 2 تا 3 گزينه پيشنهادي وزارت راه و ترابري مخالفت شد و هيچ يک رأي نياورند.
محمدي زاده بيان کرد: سازمان حفاظت محيط زيست به اعتبار مصوب دولت موافقت اصولي با جاده داشت اما در زمينه مشخصات فني پروژه صحبت هايي مطرح شد. با توجه به اين که از روز اول نيز اعلام کرديم جاده روستايي با مشخصات فني يک جاده روستايي قبول داريم اجازه تعريض جاده را نداديم.
محمدي زاده با تأکيد بر اين که اجازه تعريض جاده در جنگل ابر را نخواهيم داد، گفت: تنها در زمينه رفع نواقص جاده موافقت داشته ايم اما با گزينه پيشنهادي جديدي که مستلزم تعريض جاده و تخريب عرصه ها بود موافقت نکرديم.
معاون رئيس جمهور با اشاره به مطرح شدن مشکلات جاده سازي در جنگل ابر در جلسه سوم هيئت دولت به استان گلستان، توضيح داد: در اين جلسه اعتراض خود را نسبت به عملکرد وزارت راه اعلام کرديم. بنابراين مصوب شد با کسب مجوز هاي لازم و طي تشريفات قانوني در اخذ مجوز دفتر ارزيابي زيست محيطي عمليات ادامه يابد.
وي ادامه داد: استاندار به عنوان حکم بين سازمان هاي محيط زيست، وزارت راه و ترابري و جنگل ها حکميت و گزينه را نهايي کند.
اين مقام مسئول گفت: بر همين اساس نمايندگاني از سوي 2 سازمان محيط زيست و جنگل ها، وزارت راه و ترابري و استانداري تعيين و گزينه مورد نظر بررسي و در نهايت با پيشنهاد و نظر محيط زيست مورد توافق استاندار نيز قرار گرفت.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: از نظر ما بيش از 6 ماه است که پروژه با مشخصات فني جاده درجه يک روستايي که اصلاح شيب ها و پيچ هاي تند و آسفالت را در بردارد مورد تأييد است و به صورت مکتوب مراتب اعلام شده و وزارت راه براساس گزينه تأييد شده بايد اقدام کند.
وي ادامه داد: بنابراين تمام شيب ها، پيچ هاي تند، اصلاحات هندسي، آسفالت و ترميم نقاط حادثه خيز مورد تأييد ما است؛ با توجه به شرايط و مواردي که سازمان تعيين کرده، هيچ مانعي براي ادامه پروژه وجود ندارد و به صورت مکتوب مراتب نيز اعلام شده است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين که وزارت راه و ترابري بايد هر چه زودتر نسبت به اجراي پروژه و گزينه مورد تأييد شده اقدام کند، گفت: با توجه به اين که اتفاقات در اراضي سازمان جنگل ها رخ داده بود توقع داشتيم آنها مدعي باشند اما با شکايت سازمان محيط زيست عمليات جاده سازي در جنگل ابر متوقف شد.
وي ادامه داد: در اين رابطه سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محيط زيست توافق و تأييد کردند که در صورت رعايت موارد تعيين شده، هيچ مانعي براي ادامه پروژه وجود ندارد.
محمدي زاده درباره نظر و عملکرد استاندار گلستان نيز گفت: استاندار گلستان در رابطه با جاده جنگل ابر به عنوان حکم انتخاب شده و با پيشنهاد و نظر سازمان حفاظت محيط زيست موافق است.
معاون رئيس جمهور تأکيد کرد: توافقات و شرايط سازمان حفاظت محيط زيست بر انجام عمليات در حد جاده درجه يک روستايي است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا عمليات جاده سازي در جنگل ابر منجر به قطع درخت مي شود؟ گفت: اين ادعا که به هيچ وجه قطع درخت نخواهند داشت درست نيست؛ امکان دارد براي اصلاح پيچ جاده تغييرات مختصري ايجاد شود که در نهايت تعداد کمي درخت نيز قطع شود اما اجازه تخريب را به هيچ وجه نمي دهيم. ضمن اين که وزارت راه و شهرسازي مکلف شده تا چند برابر درختان قطع شده را در ارضي بکارد و جبران خسارات کند.