به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،علي محمد شاعري در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس با بيان اين مطلب اظهار داشت: بکارگيري هر گونه آزبست در فرآيند توليد محصولات کارخانجات و کارگاه‌ها از جمله انواع قطعات خودرو و مصالح ساختماني براي هميشه ممنوع شد.
وي ادامه داد: براساس مصوبه شوراي عالي محيط زيست در جلسه 17 مهر 90 کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت، ثبت سفارش و واردات هر گونه آزبست از اين به بعد ممنوع اعلام شده است.
شاعري افزود: بر اساس اين مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است در ثبت سفارش براي واردات هر گونه آزبست خودداري کند و حداکثر تا پايان شهريور 91 جايگزين‌هاي مناسبي براي توليد داخل معرفي و اقدام کند.
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست عنوان کرد: طبق اين مصوبه سازمان حفاظت محيط زيست نظارت کاملي بر تمام واحدهاي توليدي و صنعتي بايد به گونه‌اي به عمل آورد تا از ثبت و توليد مواد آزبستي در اين واحدها جلوگيري شود.
وي تصريح کرد: بر اساس يکي از بندهاي مصوبه صرفاً توليد کنندگان لوله‌هاي فشاري آب و فاضلاب تا پايان شهريور 91 مي‌توانند صرفاً از آزبست سفيد خالص نوع (کريزوتايل فاقد ترموليت) و با رعايت تمام اصول و مقررات ايمني زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي فقط براي توليد لوله‌هاي ياد شده استفاده کنند.