شرکت سیف سافت حضور خود را در بازار امنیت فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد. این شرکت تازه تاسیس در یک کنفرانس خبری برنامه های خود برای عرضه محصولات کسپرسکی، سایبروم و GFI تشریح کرد.
بنابراین گزارش، در ابتدای مراسم، فرزاد شهنازیان، مدیرعامل ضمن خوش آمدگویی، ورود نام تازه ای تحت عنوان سیف سافت را در بازار فناوری اطلاعات کشور اعلام نمود.
وی با اشاره به سابقه چند ساله حضور در حوزه امنیت اطلاعات و ارائه راهکارهای این زمینه خاطر نشان ساخت: شرکت پارس ایمن نرم افزار با نام تجاری سیف سافت و شعار سازمانی "امنیت، یک سطح بالاتر" ورود خود را در این بازار اعلام می کند و امیدوار است با توجه به اهداف سازمانی خود، سطحی متفاوت از خدمات امنیت اطلاعات و شبکه را ارائه نماید.
شهنازیان با اشاره به اینکه هم اکنون امنیت به عنوان یک سرویس و نه تنها یک کالا ارائه می شود، افزود: شرکت سیف سافت با تکیه بر توان کارشناسان خود و تحقیقات انجام گرفته، سبد محصولات خود را با راهکارهای کسپرسکی، سایبروم ، GFI و IOPus در نخستین گام آماده کرده و به تدریج آن را غنی تر خواهد ساخت.