بلک فیش عزیز بالاخره افرادی از این دسته که زیادی پر بودن (نمونه دیگرش کورت کوباین) زندگی عادی مثل بقیه آدمها نداشتن.
خوب مقصر هم نبودن.
فازشون فرق میکرد.
باز هم خدارو شکر بندهایی بودن که راه اینها رو ادامه دادن و باعث شدن تو اون سراشیبی سقوط,راک و راک اند رول و جز ان بلوز دوباره خودشونو بالا بکشین.
امثال جانی کش و جیمز براون و بی بی کینگ و اولیس و چاک بری و آیرون میدن و پینک فلوید و گانز و اوووووووووووووووووووووووو ووووووه برو تا بالا و بعدش