بغیر از خبیثه به مادیانی به نام حوری هم مری خانم خیلی علاقه داشتن .
حوری از سرتیره عبیان شراک و به رنگ نیله «سپید» بود .
از دیدگاه مری خانم (تمام قبائل عرب این نظر دارن) سرتیره عبیان شراک از نظر حرکت از تمام تیرهای اسب اصیل بهتر بود.
مری خانم سواری «حوری» این طور وصف می کردند می گفتند سواریش مثل کادیلاک های امریکائیست .

حرکت حوری و کرهاش جوری هست که سوارکار احساس می کرد در هوا شنا ورند و پاهایشان هرگز با زمین تماس ندارد و بر روی زمین راه نمی روند ! .
مری خانم می گفتن تیرهای مورد علاقه سردار محتشم بختیاری بزرگ ، وزنان میر و عبیان بودند .

(متن بالا به نقل از سرکار خانم امیر اصلانی با ویرایش جزئی بنده)