خرگوشها از ماندن در لانه شان لذت ميبرند اگر آنجا چيزهايي براي سرگرم كردنشان وجود داشته باشد.از طرفي كمتر بيرون آمدن خرگوش از لانه براي سلامتي پاها ،خطرات جويدن سيم برق و... نيز بهتر است .

1- كيسه هاي كاغذي و جعبه هاي مقوايي براي جويدن وبه داخل آنها خزيدن را در لانه قرار دهيد .

2- تكه هاي حوله،اسباب بازي هويج آويزان از سقف ،اسباب بازي هاي پلاستيكي سفت براي جويدن

3- جعبه حفر كردن كه پر از يونجه خشك يا خرده هاي كاغذ باشد

5- توپهاي جغجغه اي

6- از اسباب بازيهايي استفاده كنيد كه با برخورد آب خراب نميشوند

7- مطمئن شويد قفس به اندازه كافي بزرگ هست و جاي خالي براي نشستن و استراحت خرگوش دارد

هشدارها

مطمن شويد اسباب بازيها ايمن هستند نميشكنند و خرد نميشوند و لبه هاي تيز ندارند و فاقد مواد شيميايي هستند


منبع :How to Set Up a Playful Environment in a Rabbit's Cage

edits by:John E. Reissner, Ben Rubenstein, Jack Herrick, Imperatrix (see all)

به ياد داشته باشيد كه اسباب بازي جاي مراقبت و همراهي شما را نميگيرد