مضرات شكستن قلنج انگشتان!

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی اهواز گفت: شكستن قلنج انگشتان عادت غلطی است و موجب ساییدگی زودرس مفاصل آن می*شود.
سید علی مرعشی اظهار داشت: متأسفانه عادت رایجی بین مردم وجود دارد و آن این است كه شكستن قلنج مفاصل دست كه با صدایی هم همراه است، كار خوبی محسوب می*شود، در حالی كه هر چه بیشتر این كار صورت گیرد، مفاصل انگشت خراب می*شود.


وی با بیان اینكه عارضه ساییدگی زودرس مفاصل بین انگشتی مهمترین نتیجه این كار غلط است و پس از مدتی درد مفاصل را در پی خواهد داشت افزود: عادت نادرست دیگری هم بین مردم وجود دارد و آن كشیدن انگشتان برای صدادادن به ویژه انگشت شصت دست است.

این متخصص اورتوپدی تصریح كرد: اگر ۳ روز پیاپی انگشت شصت را با دست دیگر به سمت بالا بكشیم مفاصل انگشت شصت درد می*گیرد كه بسیاری اوقات علت آن را متوجه نمی*شویم.
مرعشی با بیان اینكه این كار فشار به مفصل وارد می*كند، خاطرنشان كرد: خلائی در مفصل*های انگشتان وجود دارد كه این صدا را پس از تحمل فشار ایجاد می*كند و آسیب زیادی به مفاصل می*زند
http://zibatarinhaa.*********.com/post/1900