خیلی هم نباید خورده گرفت بهشون ها!!

حالا اونها اینو میخورن اینجا کله پاچه!!

جفتشون زندن.جفتشون کشته میشن و خورده میشن.راه کشتن اینها هم با مال ما فرقی نداره که!
آخه حامد جان بزرگترین فرقشون اینه که لااقر ما پرورشی میخوریم و میدونیم که صدمه ای به اکوسیستمشون نمی زنیم 
ولی متاسفانه در کشور های صعودی و مشابه سوسمارها از طبیعت گرفته  میشه و همین باعث میشه تا نسلشون به خطر بیوفته و شاید هم افتاده باشه