گوگل در پروژه جدید خود، با راه اندازی گوگل آرت، تماشای معروفترین موزه های دنیا به صورت سه بعدی را امکان پذیر کرد.


شاید برای بسیاری از افراد گردش و مراجعه به معروفترین موزه های دنیا،یک رویا باشد. اما گوگل با ارائه سرویس جدید خود، رویای آنها را به واقعیتبدل کرد. البته ایرانی ها با مراجعه به این سرویس، با پیامی مواجه می شوندکه می گوید کابر گرامی، دسترسی به سرویس مذکور برای شما امکان پذیر نیست.

باراه اندازی این سرویس، آثار 17 موزه بزرگ جهان در گوگل آرت به صورت سهبعدی قابل مشاهده است. به این ترتیب کاربران اینترنت می توانند به طورمجازی به موزه های مختلف از جمله آرمیتاژ دسترسی داشته باشند.

موزهملی برلین، موزه اسمیتسونیان در واشنگتن دی سی، مجموعه فریک در نیویورک،موزه هنر نیویورک، موزه هنرهای نوین نیویورک، موزه رینا سوفیا در اسپانیا،موزه کاخ ورسای در فرانسه، موزه میراث ملی روسیه، موزه تیت انگلیس، گالرییوفیزی در ایتالیا، موزه ونگوگ و ریکس در هلند و موزه کامپا در لندن ازجمله موزه هایی هستند که با طرح گوگل آرت همکاری داشته اند.

دروب سایت گوگل آرت، آثار موزه ها با شفافیت بسیار بالایی به نمایش در آمدهاند. کاربران می توانند آثار این موزه ها را در محیط کاذب سه بعدی به صورت360 درجه چرخانده و تماشا کنند. گوگلی ها برای راه اندازی این وب سایت، 18ماه زمان صرف کردند.

عکس هایی که برای ایجاد این موزه های مجازیمورد استفاده قرار گرفته اند، عکس های 7 میلیارد پیکسلی هستند که کیفیتآنها هزار برابر بیشتر از عکس های معمولی است.