تصاویر / ذبح گاو در کوچه‎های ارومیهحکیم مهر - ذبح گاو در کوچه‎های ارومیه به مناسبت عید سعید قربان