در ماه گذشته نزدیک به 600 گردباد برخی ایالت*های آمریکا را در نوردید که این رقم تا جایی که مدارک ثبت*شده نشان می*دهند، بی*سابقه بوده است. اما چرا در این ماه این همه گردباد در آمریکا اتفاق افتاد؟
بهنوش خرم*روز:* در ماه گذشته آمریکا از گردباد*های سهمگین خسارت*های فراوان دید. به گزارش نیوساینتیست،اواسط ماه آوریل (حدود دو هفته پیش) گردباد*ها ایالت*های فروانی را در نوردیدند که بیشترین آسیب به ایالت کالیفرنیای شمالی رسید. از چند روز پیش هم موج جدیدی از گردباد*ها در آمریکا آغاز شده است. تنها در آلاباما تا به امروز مرگ 131 نفر تایید شده است و انتظار می*رود که شمار کشته*ها از این هم بالاتر برود.

واقعا چند گردباد اتفاق افتاده است؟
براساس گزارش آزمایشگاه ملی گردباد*های سهمگین اوکلاهما،* در ماه میلادی گذشته در حدود 600 گردباد به آمریکا آسیب رسانده است. از سال 1950 / 1330 که گردباد*های این منطقه ثبت شده*اند،* این تعداد گردباد در یک ماه بی*سابقه بوده است.

چه چیزی باعث این گردباد*ها می*شود؟
برای این که یک گردباد شکل بگیرد،* باید هوای سرد بالای هوای گرم و مرطوب قرار بگیرد و باد در جهت*های مختلف و در ارتفاعات متفاوت بوزد تا نیروهایی به وجود بیایند که شکافنده باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد شکل*گیری گردبادها می*توانید به این آدرس بروید. به گفته محققین،* یکی از عواملی که می*تواند همه این شرایط را گرد هم بیاورد،* یک جت *استریم قوی است. به خصوص اگر این جریان از سمت غرب یا جنوب غرب بیاید و روی کوه*های راکی جریان یابد.
این دقیقا همان اتفاقی است که دو هفته پیش افتاد. یک جت *استریم قوی با حرکت از جنوب غرب و غرب آمریکا،* برای هفته*ها جریان*هایی از گردباد*ها را روانه ایالت*های جنوبی آمریکا کرد. به گفته محققین چنین اتفاقی فقط دو یا سه بار در یک قرن می*افتد.

آیا گردباد*ها تمام شدند؟
کارشناسان آب*وهوا فکر می*کنند طی چند روز آینده گردباد*ها آرام خواهند شد چون هوای گرم و مرطوبی که در حال حاضر روی ایالت*های جنوبی آمریکا قرار دارد،* دور خواهد شد و شرایط تشکیل گردباد*ها از بین خواهد رفت. اما نمی*توان پیش*بینی کرد که هفته بعد چه اتفاقاتی در پیش خواهد بود چون مدل*های بسیار متفاوتی وجود دارند.

آیا باید تغییرات آب*وهوایی زمین را در این مورد موثر بدانیم؟
البته به طور قطعی نمی*توان به این سوال پاسخ داد. گفته شده که طی چند دهه اخیر تعداد گردباد*های زمین افزایش یافته است. اما چون ما سال*های خیلی زیادی نیست که دسترسی به مدارک ثبت*شده شرایط جوی داریم،* نمی*توانیم این گفته را با اطمینان کامل تایید کنیم.
به گفته محققین، در زمینی که در حال گرم*شدن است،* برخی مولفه*های تشکیل گردباد افزایش می*یابند و برخی مولفه*ها هم برعکس کم می*شوند. این که تعادل بین این تغییرات چگونه است و چه نتیجه*ای دارد،* چیزی نیست که ما فعلا بدانیم.