کشف روشی سریع برای تشخیص عفونت*های باکتریایی

شیمیدانی از دانشگاه ایلی*نویز آمریکا توانسته سیستمی با عنوان «بینی مصنوعی» طراحی کند که می*تواند عفونت*های باکتریایی را، بر اساس مواد شیمیایی هوا*بردی که تولید می*کنند، تشخیص دهد.

ستاره سمائی: توانایی تشخیص سریع وجود عفونت باکتریایی در گردش خون یک بیمار و سپس شناسایی نوع و خصوصیات عفونت، می*تواند تفاوت فاحشی بین زندگی و مرگ بیمار ایجاد کند.
به گزارش گیزمگ، با این*که روش*های سنتی تشخیص و شناسایی این نوع عفونت*ها، نسبتا دقیق هستند اما انجام*شان بسیار وقت*گیر است. حالا شیمیدانی از دانشگاه ایلی*نویز، سیستم جدید و ارزانی ابداع کرده که بسیار سریع*تر از روش*های سنتی است و برای استفاده از آن کافی است که باکتری مضر توسط دستگاه استنشاق شود.

در آزمایش*هایی که بیمارستان*ها برای تشخیص عفونت باکتریایی انجام می*دهد، نمونه خون را برای 24 تا 48 ساعت در شیشه نمونه مجهز به حسگر دی*اکسید کربن قرار می*گیرد. موجود زنده هوازی نیازمند تنفس و بالتبع بازدم دی*اکسیدکربن هستند و درنتیجه پس از مدتی مشخص می*شود که آیا باکتری در نمونه خون وجود دارد یا نه. البته بعد از آن، باید نوع باکتری مشخص شود که این فرآیند ممکن است بیش از یک*روز زمان ببرد.
پروفسور کن ساسلیک از دانشگاه ایلینویز می*گوید: «شاید در عرض 72 ساعت مشکل شناسایی شود، اما ممکن است تا آن موقع، بیمار از مسمومست عفونی حاصل از جذب باکتری*ها و مواد فاسد خون، فوت شود!»
برای حل این مشکل، پروفسور ساسلیک وسیله*ای با نام «بینی مصنوعی» طراحی کرده که به بیان واضح*تر، سیستمی است که کارت*های چاپ*شده واکنش*دهی متقاطع نقاط رنگی را با 36 آرایش، با هم ترکیب می*کند، که این نقاط با شناسایی مواد شیمیایی در هوای اطراف، تغییر رنگ می*دهند- مواد شیمیایی مانند همان*هایی که توسط باکتری*های دگرگون کننده از طریق متابولیزم (Metabolizing Bacteria) تولید می*شوند و برخی میکروب*شناسان می*توانند تنها از طریق بو کردن، آن*ها را تشخیص دهند.
برای آزمایش این روش، از نمونه*های خون برای رشد ژل*های موجود در ظروف کشت میکروب، استفاده شد؛ در هر ظرف میکروب*ها با یک آرایش (متفاوت از دیگر ظرف*ها) به بخش مرکزی خود چسبیده بودند. آرایش*ها هر نیم*ساعت یک*بار کنترل شد و تغییر رنگ هر نقطه یادداشت شد. بر اساس داده*های موجود، که با مشاهده توالی منحصربه*فرد تغییر رنگ هر کدام از نقطه*های که به مرور زمان رنگ عوض می*کردند، هر 10 باکتری که مورد آزمایش قرار گرفتند، در نهایت با ضریب دقت 98.8 درصد قابل شناسایی بودند.

ساسلیک می*گوید: «هیچ نقطه پایایی وجود ندارد! ما هنوز نتوانسته*ایم یک باکتری پیدا کنیم که از یک باکتری دیگر قابل تشخیص نباشد. برای شروع، ما یک نمونه از باکتری بیماری*زا در انسان را انتخاب کردیم.»
با استفاده از این روش، نه تنها در عرض چند ساعت نتیجه نهایی مشخص شد و با ترکیب «کشف» و «شناسایی»، همه کارها ساده*تر شده و در یک مرحله انجام گرفت، بلکه این روش همچنین می*تواند میزان مقاومت آنتی*بیوتیک را در مقابل باکتری، مشخص کند.
این تکنولوژی در مرحله اصلاح و پیشرفت قرار دارد و به*زودی توسط iSense، شرکتی که توسط ساسلیک تاسیس شده، تجاری خواهد شد.
خبرآنلاین