نام دارو: پی پرازین (Piperazine)

فرمهای رایج در ایران
: قرص 500 میلی گرمی، شربت 750 میلی گرم در 5 سی سی.


عملکرد:
به عنوان یک ضد آسکاریس یا ضدکرم سبب بلاک استیل کولین می شود و در نتیجه انتقال عصبی را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب فلجی کرم بالغ می شود. به علاوه این دارو فعالیت ضدلاروی ندارد.


موارد استفاده: فعال در برابر توکسوکار کتی، لئونینا، کتیس و اونسناریا استنوسفالا. در برابر کرم نواری و کرم های ریوی غیرموثر است. برای درمان کرم قلابی به دوز بالای دارو نیاز است. توله سگ ها و بچه گربه ها از 6 الی 8 هفتگی دچار آلودگی کرمی می شوند و باید به دقت وزن آنها محاسبه شود تا از اوردوز شدن جلوگیری شود. نیاز به معده خالی برای تجویز دارو نیست. پی پرازین در حیوانات آبستن می تواند بکار رود.


عوارض جانبی:
غیر رایج اما به ندرت تهوع و لرزش عضلانی و آتاکسی گزارش شده است.


دوز مصرفی در سگ و گربه: آسکاریس: 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی و دوز بعدی 2 الی 3 هفته بعد تکرار شود. کرم قلابی: 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی و دوز بعدی 2 الی 3 هفته بعد تکرار شود.

خوکچه و همستر: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.


کبوتر: 9/1 گرم در یک لیتر آب.

منابع: 1- ترجمه شخص بنده از کتاب BSAVA small anmal formulary چاپ ششم نوشته یان رمزی 2- قسمت فرمهای رایج در ایران از کتاب دارونامه خدام گرفته شده است

اختصاصی میهن پت