به گزارش آپام،به نوشته دیلی میل : افسران پلیسی که به دو گاو فراری از کشتارگاه شلیک کرده بودند در اظهارات خود ادعا کردند تصور داشته اند که این جانوران تهدید آمیز و خطرناک بوده اند.
آنها عصر روز پنج شنبه در یک جاده ی روستایی واقع در گاتینای قبرس چندین بار به این دو حیوان شلیک کرده و آنان را کشتند.
بیننده ای از این صحنه فیلم گرفته است و می توان در آن وحشتی را که به خاطر هجوم گاوها به ماشین پلیس به چشمان افسرپلیس مستولی شده،دید. گاوها قبل از اینکه به سمتشان شلیک شود، آخرین ماع خود را می کشند.


سخنگوی پلیس به CTV گفت: «افسران پلیس قبل از شلیک باید تصمیم بگیرند که هدف برای مردم خطرناک است یا خیر»
بنابراین این افسران پلیس به این نتیجه رسیدند که گاوها خطرناک اند و پس از آن شلیک مرگبار خود را آغاز نمودند.

www.apam.ir