آيا ميوه افزايش دهنده عمررا ميشناسيد

آیا می دانید بعضی از میوه ها باعثافزایش طول عمر شما می شوند و ...

عمر طولانی با پرتقال و سبزی*های دارای برگ تیره

یک بررسی جدید نشان داد خوردن مقدار زیاد پرتقال و سبزی*های با برگ*های به رنگ سبز تیره مانند هویج، سیب*زمینی شیرین و نخود سبز ممکن است با عمر طولانی*تر و سالم*تر ارتباط داشته باشد....

دانشمندان آمریکایی در این بررسی نه تنها بتاکاروتن موجود در این سبزی**ها بلکه ترکیب همبسته آن: آلفا- کاروتن را مورد توجه قرار دادند. هر دوی این مواد جزو خانواده مواد کارتنوییدی آنتی*اکسیدان هستند. دانشمندان معتقدند آنتی*اکسیدان*های کارتنوئیدی با مقابله با آسیب*های ناشی از اکسیژن به DNA به سلامت کمک می*کنند. به گزارش رویترز این دانشمندان برای بررسی اثرات آلفاکاروتن به تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد بیش از 15 هزار نفر که در بررسی پیگیری «سومین نظرخواهی بررسی تغذیه و سلامت ملی» شرکت کرده بودند، پرداختند. همه این افراد در شروع بررسی نمونه خون داده بودند و سایر اطلاعات پزشکی و سبک زندگی خود را نیز در اختیار گذاشته بودند.

در انتهای دوره 14 ساله بررسی، حدود 4 هزار نفر از شرکت*کنندگان فوت کرده بودند. این پژوهشگران نشان دادند که هر چه این افراد در شروع بررسی آلفا- کاروتن بیشتری در خونشان داشتند، خطر بیماری و مرگ در آنها کمتر بود. به گزارش این پژوهشگران در مقایسه با افرادی که تنها مقادیر اندک آلفا- کاروتن در خون داشتند، آنهایی که بالاترین میزان این ماده را در خونشان داشتند تا حداکثر 39 درصد خطر کمتر مرگ را داشتند.با این حال پژوهشگران احتیاط به خرج می*دهند و می*گویند این رابطه ثابت* نمی*کند که آلفا کاروتن عامل این کاهش خطر مرگ و میر است. آنها می*گویند: «آلفاکاروتن ممکن است دست*کم تا حدی مسوول کاهش این خطر باشد. اما ما نمی*توانیم رابطه احتمالی با سایر آنتی*اکسیدان*ها یا عناصر دیگر موجود در سبزی*ها و میوه*ها برای کاهش خطر مرگ و میر را رد کنیم.»

منبع:
http://zibatarinhaa.*********.com/post/2187