اين نوشيدني جوشهاي صورتتان ازبين ميبردمصرف خاكشیر برای رفع جوش*های صورت مفید است یك متخصص تغذیه گفت: مصرف خاكشیر برای برطرف كردن جوش*های صورت كه به علت مصرف چربی و شیرینی زیاد ایجاد شده است مفید است.مرتضی صفوی افزود: خاكشیر از نظر طب قدیم ایران گرم و خنك كننده بدن است. دانه*های خاكشیر به رنگ قرمز تیره است و مصرف آن در روز*های گرم تابستان مفید است.وی گفت: مصرف خاكشیر ادرار آور و تب بر است و برای دفع كرم مفید است. خاكشیر التیام دهنده زخم و جراحات است و عطش را از بین می*برد.
این متخصص تغذیه افزود: جوشانده خاكشیر برای رفع اسهال*های ساده می*تواند، مفید باشد و مصرف خاكشیر صدا را باز می*كند. /
http://zibatarinhaa.*********.com/po...gory/35/page/4