دست دادن شل: فردی كه تنها انگشتان دستش را دراز میكند و یا دستهایش مانند ماهی شل است، می گوید: مایل نیستم به من دست بزنید، من صمیمیت را دوست ندارم

تا اينجاش در مورد من صدق ميكنه چون هيچ خوشم نمياد با كسي غير از دوستان صميميم كه عميقا دوستشان دارم تماس بدني داشته باشم و خيلي هم بدم مياد از بعضي همكارها كه آدم رو ميبينن محكم دست ميدن و اصرار دارن روبوسي هم بكنند و بعد هم هي دستت رو ميچلونن و يه دستشون رو هم ميگذارن پشتت :mad2: