وای این خیلی وحشتناکه. متاسفم برای کسانی که با دزدیدن لباس حیوانات به خودشون میبالن.اسم این تاپیک خیلی قشنگه.(خرگوش ها نازنین تر از آن هستند که اینگونه بمیرن.) این حق هیچ حیوونی نیست که اینطوری زندگی کنه و کشته بشه.