نام دارو: Betamethasone

فرم های رایج در ایران : قطره چشم گوش بینی 0.1 درصد، پماد چمشی 0.1 درصد، قرص 0.5 میلی گرمی، آمپول 4 میلی گرم در 1 سی سی، کرم موضعی 0.1 درصد، پماد موضعی 0.1 درصد و بتامتازون لانگ اکت تزریقی 3 میلی گرم در 1 سی سی.

عملکرد:تغییر در ترجمه DNA که منجر به تغییر در متابولیسم سلولی می شود و سبب کاهش پاسخ التهابی می گردد. این دارو دارای فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی بالا و مینرالوکورتیکوئیدی پایین است. بتامتازون همچنین سبب آنتاگونیست شدن انسولین و ADH می شود.
موارد استفاده: کاهنده دردهای کوتاه مدت در التهاب های غیرعفونی. بتامتازون میزان فعالیت طولانی دارد و بنابراین برای استفاده طولانی مدت روزانه یا استفاده متناوب روزانه مناسب نیست. قدرت ضدالتهابی این دارو 8/75 برابر بیشتر از پردنیزولون است. بر اساس دوز 0/12 میلی گرم بتامتازون برابر 1 میلی گرم پردنیزولون است. استفاده طولانی مدت از گلوکوکورتیکوئیدها سبب سرکوب محور هیپوفیز هیپوتالاموس می شود و آتروفی آدرنال را در پی دارد. حیواناتی که به طور طولانی مدت درمان کورتونی می شوند باید در هنگام قطع مصرف دارو دوز دارو را به تدریج کاهش داد و به طور ناگهانی دارو قطع نشود
.

تداخلات :در حیوانات آبستن بکار نرود. کورتونهای سیستمیک نباید در حیوانات با مشکلات کلیوی و دیابتی بکار رود. استفاده از این دارو سبب تاخیر در بهبود زخم و عفونت ها می شود. از کورتیکواستروئیدهای موضعی در کراتیت السراتیو استفاده نشود.
گلوکوکورتیکوئیدها در خرگوش باید با احتیاط بکار روند زیرا این حیوانات به این داروها حساس هستند و حتی یک تک دوز حداقلی می تواند سبب عوارض جانبی شدیدی گردد. اثرات کاتابولیکی گلوکوکورتیکوئیدها منجر به کاهش وزن و آتروفی کوتانئوس می شود و می تواند هایپرآدنوکورتیزیسم پاتوژنیک رخ دهد. تهوع و اسهال و زخم های گوارشی ممکن است دیده شود. گلوکوکورتیکوئیدها می توانند میزان گلوکوز را افزایش داده و سبب کاهش میزان T3 و T4 سرم شوند. کورتیکواستروئیدها باید در پرندگان با احتیاط بکار رود چون خطر سرکوب سیستم ایمنی و اثرات جانبی مانند آسیب های کبدی و سندم شبه دیابت ملیتوس وجود دارد.

تداخل دارویی :اگر این دارو با انسیدها بکار رود ریسک ایجاد زخم های گوارشی افزایش پیدا می کند. گلوکوکورتیکوئیدها اثرات انسولین را آنتاگونیزه می کنند. فنوباربیتال و پریمیدون می توانند متابولیسم کورتیکواستروئیدها را به شدت افزایش دهند. خطر افزایش هایپوکالمی وقتی که به طور همزمان با استازولامید، آمفوتریسین، فوروزماید و تیازیدها بکار رود وجود دارد.
دوز مصرفی در سگ: چشمی: 1قطره چشمی در هر چشم مبتلا هر 6 الی 8 ساعت. پوست: استفاده از کرم در ناحیه مورد نظر هر 6 الی 8 ساعت. دوز شک: 0.08 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تک دوز داخل وریدی. دوز ضدالتهابی: 0.04 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش عضلانی، داخل وریدی تا حداکثر 3 هفته و 4 دوز یا 0.025 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش خوراکی هر 24 ساعت.
گربه : دوز چشمی و پوستی مانند سگ. دوز ضدالتهابی: 0.04 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن داخل وریدی تا حداکثر 3 هفته و 4 دوز تزریق.
پستانداران کوچک 0.1 :میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش زیرجلدی هر 24 ساعت
.

منابع: 1- ترجمه شخص بنده از کتاب BSAVA small animal formulary چاپ ششم نوشته یان رمزی 2- قسمت فرم های رایج در ایران از کتاب دارونامه خدام گرفته شده است
اختصاصی میهن پت