دیده بان حقوق حیوانات: سایت هچرینگ لاک پشت های دریایی خلیج گواتر تا خور تیس واقع در چابهار دارای سواحل ماسه ای، مناطق متعدد تخم گذاری و تغذیه لاک پشت های دریایی می باشد که سالانه تعداد زیادی از لاک پشت های ماده خصوصاً گونه سبز ساکن در آبهای گرمسیری دریای عمان و خلیج فارس در این سواحل شنی بکر، تخمگذاری می کنند. به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، زادآوری لاک پشت های سبز در سواحل ایران کمتر به ثبت رسیده و برنامه های حفاظتی قابل توجهی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص در سال های قبل صورت نگرفته است. عوامل طبیعی، غیر طبیعی و فعالیت های بشری تا حدودی این اماکن را در معرض خطر قرار داده است. مردمی که در نزدیکی اماکن های تخم گذاری زندگی می کنند، تخم لاک پشت هارا به مانند دیگر محصولات دریایی خود چون ماهیها و میگوها می نگرند. اما استفاده از تخم و لاک این آبزیان عظیم جثه بر خلاف اکثر مناطق دنیا در بین ساحل نشینان منطقه چابهار رواج ندارد، گاهاًٌ عده ای از افراد ناآگاه به اهمیت این موجودات مهم دریایی اوایل صبح در سواحل ماسه ای به کشف لانه های تخمگذاری شده با دنبال کردن ردهای لاک پشت به خشکی آمده پرداخته و تخم های آنها را جهت مصارف دارویی برداشت می نمایند. کارشناسان بخش دریایی اداره حفاظت محیط زیست چابهار پس از شناسایی عوامل تهدید و درجه بندی اماکن مهم تخمگذاری از نظر موقعیت و تراکم، ضمن برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص اهمیت موضوع حفاظت از لاک پشتان دریایی برای صیادان و جوامع ساحل نشین برنامه های حفاظتی مربوطه را طرح ریزی و پیشنهاد نمودند.
معاونت محیط زیست دریایی از اواخر سال قبل در راستای حفاظت از اماکن تخمگذاری لاک پشت های دریایی منطقه چابهار از تهدیدات طبیعی و بشری “ایستگاه پایش و حفاظت لاک پشت های دریایی”را در نوار ساحلی روستای کچو این شهرستان راه اندازی نمود. فاصله آن از چابهار حدود ۴۰کیلومتر می باشد. در این ایستگاه محدوده ای از نوار ساحلی نیز به منظور انجام فعالیت های حفاظتی و تحقیقاتی فنس کشی شده که توسط کشیک شبانه روزی گارد محیط زیست دریایی چابهار و افراد محلی محافظت می شود.
با عنایت به وسعت زیاد سواحل ماسه ای مستعد تخم گذاری و تهدیدات زیاد طبیعی و بشری موجود در منطقه چابهار برای اماکن تخم گذاری و زادآوری لاک پشت ها، حفاظت از محدوده های تخم گذاری این گونه های ارزشمند دریایی در چابهار نیاز به انجام اقدامات حفاظتی و اعمال برنامه های مدیریت زیست محیطی گسترده ای دارد اما فعالیت های حفاظتی قابل توجهی در خصوص حفاظت از لاک پشت های دریایی باتوجه به نیروی کم و امکانات محدود توسط گارد محیط زیست دریایی انجام شده است که به شرح ذیل می باشد:
- آموزش دادن نحوه گشت زنی در اماکن تخم گذاری لاک پشت ها به دو نفر از اهالی روستای کجو و بکارگیری آنها در سایت
- برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “اهمیت و نحوه تخم گذاری لاک پشت های دریایی” در روستای رمین برای صیادان و افراد محلی
- گشت و کنترل مستمر شبانه در اماکن تخم گذاری لاک پشت ها
- شناسایی پنج عدد لانه تخمگذاری شده و انتقال تخم ها به ایستگاه جهت حفاظت از تهدیدات و رسیدن به مرحله نوزادی
- ثبت اطلاعات مربوط به تخم گذاری
- قرار دادن تخم های هر لاک پشت بصورت جداگانه در یک چاله دست ساز دارای شرایط مشابه چاله اصلی و محصور کردن هر یک از چاله ها با تور چوب
- پلاک گذاری یک قطعه لاک پشت در نوار ساحلی روستای لیپاز
- مراقبت از محل های نگهداری تخم های لاک پشت