دریافت بیش از 1500 مقاله در دبیرخانه اولین همایش آبزی‌پروریحکیم مهر - اولین همایش آبزی‌پروری ایران، آذر ماه سالجاری در گیلان برگزار می‌شود.
فلاحتی - رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری - اظهار کرد: این همایش می‌تواند به دلیل کاربردی بودن، ارائه نقشه صحیح راه را در زمینه تولید و آبزیان انقلابی ایجاد کند.
وی ادامه داد: بالغ بر هزار و 500 مقاله تاکنون برای شرکت در این همایش به دبیرخانه این همایش تحویل داده شده است و امیدواریم بتوانیم با برگزاری چنین همایش‌هایی و انتقال اطلاعات، از این فرصت‌ها بهره بگیریم و در راستای آبزی‌پروری که تولید بیشتر آن می‌تواند علاوه بر اثرات اقتصادی، باعث افزایش مصرف شود بهره ‌گیریم تا نهایت قیمت تمام شده کاهش ‌یابد و باعث ارتقای سلامت جامعه ‌شویم.


فلاحتی گفت: با وجود تمامی بحث‌هایی که در خصوص آبزیان صورت می‌گیرد ارزش غذایی این پروتئین سالم بیشتر از سایر گوشت‌ها بوده به شرط اینکه دچار فساد و کهنگی نباشد.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر مصرف سرانه ماهی در استان گیلان 13 و نیم کیلو است.