دیده بان حقوق حیوانات: پدر علم محیط زیست ایران گفت: اگر محیط بان دنا ***** شود دیگر محیط بانان هیچ انگیزه ای برای حمایت و حفاظت طبیعت و حیات وحش ایران ندارند و حتی یک تکه از طبیعت مملکت باقی نمی ماند. به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کهرم در حاشیه نشست اسکان بشر در جمع فعالان و دوستداران محیط زیست در حمایت از محیط بان دنا گفت: جای تعجب است که در مملکت ما برای محیط بانی که به خاطر وظیفه شناسی با عده ای شکارکش که به شرارت معروف هستند درگیر شده و به طور غیر عمد یکی از آنها را کشته است حکم ***** تعیین شود در حالیکه در دیگر کشورها به خاطر این وظیفه شناسی ممکن است به او مدال افتخار بدهند. به گفته وی، هنگامی که عده ای شکارچی در منطقه ای حضور دارند آن قدر گلوله رد و بدل می کنند که محیط بانان بسیاری تاکنون به دلیل این رگبار گلوله ها جان خود را از دست داده اند. کهرم اظهار داشت: مسئولان انتظار دارند وقتی یک محیط بان مسلح شاهد کشتار یک شکار است چه عکسی العملی از خود نشان دهد در حالی که جانش در خطر است و وظیفه اش حکم می کند که با شکارچی برخورد کند. به گفته وی، اگر این محیط بان ۲۷ ساله وظیفه شناس ***** شود ۲ هزار و ۷۰۰ محیط بان دیگر چه درسی خواهند گرفت آیا غیر از این است که دیگر اجازه برخورد با هیچ شکارچی متخلفی را به خود نمی دهند؟ وی با بیان اینکه نخستین باری نیست که برای محیط بانان حکم قصاص تعیین می شود افزود: پیش از این نیز در دوره ریاست خانم ابتکار در سازمان محیط زیست هنگامی که یک محیط بان با یکی از افسران متخلف نیروی هوایی درگیر شده بود تا مرحله استیذان حکم قصاص او پیش رفت و در آن مرحله بود که توانستند رضایت خانواده مقتول را گرفته و آن محیط بان را از قصاص نجات دهند. وی با اظهار امیدواری از اینکه حکم این محیط بان به مرحله استیذان نرسد، افزود: با اینکه تایید حکم قصاص برای این محیط بان بسیار تلخ است اما تنها نکته روشن این حادثه عزم و نگرانی خیل عظیمی از مردم و دوستداران محیط زیست برای این محیط بان است که نشان می دهد مردم ما تا چه حد به محیط زیست اهمیت می دهند و من اطمینان دارم با وجود این مردم آگاه ، این محیط بان وظیفه شناس هرگز ***** نمی شود. به گفته وی، البته از آنجایی که خانواده مقتول نیز به هر حال عزیزی را از دست داده اند و گفته می شود که شکارچی مقتول از شکارچیان حرفه ای نبوده و خانواده محترمی دارد سازمان محیط زیست بایستی برای دلجویی از خانواده مقتول اقدام کند.