دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی و امور رسانه، با انجام عملیات گشت و کنترل توسط گارد اجرایی و محیط بانی در مناطق شکار ممنوع استان آذربایجانشرقی ، ۹ متخلف شکار و صید دستگیر شدند. بیوک رئیسی مدیر کل حفاظت میحط زیست استان با اعلام این خبر گفت : طی چند عملیات جداگانه ۶ نفر متخلف صید ماهی که در اطراف سد نهند ، اقدام به صید غیر قانونی ماهی می کردند، دستگیر شدند و ابزارو ادوات صید آنها ضبط شد؛ همچنین ۲ متخلف شکار و صید کبک در جاده ی قدیم اهر نزدیک سد شهید مدنی و یک متخلف دیگر در منطقه ی شکار ممنوع جزیره اسلامی با اسلحه غیر مجاز و لاشه ی ۱۰ کبک شکار شده ، دستگیر شدند. این متخلفان بعد از تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی ، به مراجع قضایی معرفی شدند