حکیم مهر - مترجم برگزیده کتاب برتر دانشگاه تهران یکی از عوامل انتخاب کتاب «بهداشت گوشت» به عنوان اثر برگزیده را ترجمه گروهی دانست و افزود: هفت نفر از متخصصان دانشگاهی بیش از سه سال برای ترجمه این کتاب زمان صرف کردند.

دکتر نوردهر رکنی گفت: این اثر برگزیده در ارتباط با بهداشت گوشت و کشتارگاه*ها در سه جلد تالیف شده است. مباحث کتاب «بهداشت گوشت» درباره تولید گوشت و دام تا مصرف، سیاست*ها و تجهیزات مربوط به کشتار گوشت به صورت جامع و کامل تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون اثری با تشریح کامل مباحث بهداشت و صنایع گوشت در کشور منتشر نشده بود،* اظهار داشت: متن اصلی این کتاب در انگلستان در سال 1340 شمسی در قالب یک کتاب کوچک تالیف شد و سپس هر چند سال یک بار با ویرایش جدید و مباحث نوین منتشر می*شود.
[ راست به چپ : دکتر نوردهر رکنی - دکتر آراسب دباغ مقدم - دکتر گیتی کریم (در محل برگزاری شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - اردیبهشت 89 - تهران)


این استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه متن لاتین کتاب، اکنون به چاپ دهم رسیده است، *یادآور شد: ترجمه این کتاب از چاپ دهم منبع لاتین «بهداشت گوشت» انتخاب شده تا مباحث به روز باشد. بنابراین تمام بیماری*های جدید دام و بهداشت نوین مورد نظر سازمان ملل در این کتاب تشریح شده است.

رکنی با تاکید بر اینکه پیش از چاپ دهم کتاب، داوری*ها و مطالب نهایی «بهداشت گوشت» توسط نویسندگان قدیمی انگلستان صورت گرفته بود، افزود: در چاپ نهایی کتاب مولفان با در نظر گرفتن جامعه اروپا بدون قضاوت ارزشی کتاب را ویرایش کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مباحث کتاب با شرایط جغرافیایی و پرورش دام در ایران بومی*سازی شده است، گفت: اگر ترجمه بومی*سازی شود، تالیف و ترجمه محسوب می*شود که البته در ترجمه کتاب این اتفاق نیافته است. بیشتر بیماری*های دامی و کشتار بین*المللی و قابل تعمیم در تمام نقاط جهان است.

رکنی، مخاطبان اصلی این کتاب را دامپزشکان، دانشجویان و مسوولان عرصه دام معرفی کرد و افزود: با توجه به تجربه 38 ساله در بازرسی بهداشت گوشت، کتاب*های بسیاری را تدریس کردم، اما تمام این کتاب*ها از نقص نگارشی درباره بهداشت و بازرسی گوشت برخوردارند.
وی در پاسخ به این سوال که ترجمه کتاب چه قدر زمان برده است،* افزود: تکمیل این کتاب به صورت گروهی سه سال زمان برده است. یکی از رموز موفقیت این اثر در ایران و دیگر کشورها فعالیت تیمی مولفان و مترجمان بوده است.

کتاب «بهداشت گوشت» در سه جلد زیرنظر دکتر نوردهر رکنی با ترجمه حمید خانقاهی، نوردهر رکنی، جملیه سالار آملی، علی فضل*آرا، یوسف قراچه*داغی، نگین نوری و محمدجواد قراگزلو از انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.