به گزارش خبرنگار مهر، مجيد نامجو امروز در حاشيه سيزدهمين همايش مديران ارشد صنعت آب و برق کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تدابير دولت براي حل مشکل درياچه اروميه گفت: دولت در اين زمينه تاکنون نشست هاي سنگيني را در قالب يک ستاد ويژه به رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل داده است.

وزير نيرو با بيان اينکه اتخاذ راهکارهاي جديد براي حل مشکل خشک شدن بخشي از درياچه اروميه از جمله تدابير ويژه در اين ستاد است، اظهار داشت: مهمترين مسئله اين است که ما بتوانيم علل اين وضعيت را بررسي کنيم.

نامجو با بيان اينکه 85 درصد علت به وجود آمدن مشکل بخشي از درياچه اروميه مربوط به وقوع خشکسالي است، گفت: اين موضوع از عهده ما خارج است و ما نمي توانيم براي تغييرات اقليمي کاري انجام دهيم.

وزير نيرو با جدي خواندن تغييرات اقليمي در کشورمان تاکيد کرد: در هر صورت براي رفع اين مشکل اقدامات خوبي توسط اين ستاد در دولت صورت مي گيرد که در مورد درياچه اروميه چندين اقدام مناسب انجام شده است.

اين عضو کابينه دولت ادامه داد: اولا اينکه دولت به وزارت نيرو اعلام کرد که تمام مطالعات مربوط به سدسازي در حوزه درياچه اروميه را متوقف کند، براي اين منظور وزارت نيرو اقداماتي را انجام داده است و گزارش آن نيز در دست تهيه است اما بايد بدانيم که اين موضوع شرايط خاص خود را دارد و بايد گفت سدهايي که در حوزه درياچه اروميه در دست ساخت است روي آنها سرمايه گذاري و مطالعات صورت گرفته است.

نامجو خاطر نشان کرد: براي اتخاذ تصميمات و راهکارهاي مناسب در اين بخش ستاد با کارشناسي تصميم گيري خواهد کرد و پيگيري اين موارد نيز برعهده وزارت نيرو است.

وزير نيرو تاکيد کرد: نکته ديگر در مورد حل معضل درياچه اروميه مربوط به استفاده از تکنولوژي هاي روز دنيا است که در اين زمينه باروري ابرها يکي از راهکارها تلقي مي شود.

نامجو بيان داشت: براي اين منظور خوشبختانه از ساليان گذشته در وزارت نيرو اقداماتي صورت گرفته و اين کارها در حال تقويت است.

وي با اشاره به انتقال حوزه به حوزه آب به عنوان يکي ديگر از راهکارهاي مورد بررسي در ستاد ويژه دولت تاکيد کرد: ما بررسي مي کنيم اگر در جايي آب زيادي وجود داشته باشد آن را براي حل معضل درياچه اروميه اختصاص دهيم و در اين زمينه اجازه داريم که بعد از بررسي هاي کافي آب را به اين حوزه منتقل کنيم که يکي از اين رودخانه ها، رودخانه مرزي ارس خواهد بود.

وزير نيرو با اعلام اينکه اينها همه از تدابير دولت است که براي حل معضل درياچه اروميه احکام آن نيز صادر شده است در خصوص مسائل مربوط به اعتراضات جمهوري آذربايجان براي برداشت آب ارس توسط کشورمان گفت: رودخانه ارس از معدود رودخانه هايي است که در مورد آن پروتکل مرزي داريم به نحوي که ايران مي تواند 50 درصد از حجم آب اين رودخانه را استفاده کند.

وي با اشاره به اينکه 50 درصد ديگر آب رودخانه ارس طبق پروتکل مربوط به کشورهاي شوروي سابق خواهد بود، افزود: ما مي توانيم از سهم خود استفاده کنيم و در همان پروتکل نيز پيش بيني شده بود که اگر با مشارکت کشورها سدي در مسير اين رودخانه ايجاد شود بتوان از آن بهره برداري کرد و به صورت مساوي بين دو کشور تقسيم شود.

نامجو در پاسخ به اين سئوال که آيا با تدابير ويژه دولت مي توانيم بگوييم که مشکل خشکي بخشي از درياچه اروميه حل خواهد شد عنوان کرد: همه اقداماتي که ما مي خواهيم صورت دهيم 15 درصد از کار است و 85 درصد آن مربوط به وقوع خشکسالي است که با تغييرات اقليمي بايد حل شود.

وزير نيرو همچنين به پروتکل مرزي براي رودخانه هاي ديگري مانند هيرمند و اروند اشاره کرد و افزود: کشورها در رابطه با استفاده از منابع آبي مشترک بايد با يکديگر مذاکره کنند اما هر کشوري که بتواند ذخيره اي داشته باشد مي تواند از آن استفاده کند.