اگر آشنایی بسیار مقدماتی هم با نرم افزار فتوشاپ داشته باشید می‌توانید با طی مراحل زیر امواج آب را بوجود آورید.


1- از منوی FILE گزینه NEW را انتخاب نمایید(با این انتخاب یک فایل جدید ساخته می شود). فایل را در اندازه دلخواه ایجاد کنید. 2- حالا به سراغ منوی FILTER می رویم. با اعمال چند ***** موج های شما ساخته می شوند. از منوی FILTER گزینه RENDER و بعد گزینه CLOUDS را انتخاب کنید. یعنی پیمودن مسیر زیر: A)FILTER > RENDER > CLOUDS

3- با اعمال اولین ***** شکل بالا بدست می آید. *****های دوم و سوم را بصورت زیر انتخاب نمایید:

AMOUNT: 38
BLUR METHOD : SPIN
QUALITY: BEST
________________________________________
C)FILTER > BLUR > GAUSSIAN BLUR
RADIUS: 2
4- حالا طرح باید بصورت زیر در آمده باشد :
B)FILTER > BLUR > RADIAL BLUR

5- در ادامه *****های زیر را اعمال كنید :

DETAIL: 13
SMOOTHNESS : 13
LIGHT : BOTTOM
________________________________________
E)FILTER > SKETCH > CHROME
DETAIL: 5
SMOOTHNESS : 2
D)FILTER > SKETCH > BAS RELIEF

6- حالا كلیدهایCTRL+U بفشارید تا به بخشHUE/SATURATION بروید و سپس تنظیمات آن را مانند زیر انجام دهید :

تمام شد! از دست‌رنجتان لذت ببرید!
HUE:212 , SATURATION:34 , LIGHTNESS:0topforum.ir