دم راه *راه و لکه*های سیاه اطراف چشم، از علائم راکون*های آمریکای شمالی است. راکون*ها جانورانی ساکن جنگل*اند؛ اما استفاده از بقایای غذاهای آدمی را یاد گرفته*اند؛ به خاطر همین، لانه*های خود را نزدیک شهرها می*سازند.
بچه* راکون*ها فقط دو ماه شیر مادر را می*خورند؛ ولی بیشتر از یک سال به مراقبت مادر احتیاج دارند.
آدم*ها، راکون**ها را می*گیرند. آنها تا حدودی رام می*شوند؛ با وجود این، خوی وحشی خود را همیشه حفظ می*کنند و ممکن است گاهی به شدت به آدمی حمله کنند


در طبیعت، راکون*ها میوه*های آبدار، بلوط و دانه*های گیاهی دیگر را می*خورند؛ آنها زندگی در کنار رودخانه*ها را به خاطر شکار خرچنگ، قورباغه و ماهی دوست دارند. راکون*ها قبل از خوردن غذاهای کثیف، آنها را در آب می*شویند. هنگامی که راکون*های جوان به اندازه کافی رشد کردند، مادر خود را برای شروع زندگی مستقل ترک می*کنند.
راکون*ها جانورانی ساکن جنگل*اند؛ اما استفاده از بقایای غذاهای آدمی را یاد گرفته*اند


غذاهای دور ریخته شده، خوراک خوشمزه*ای برای راکون*هاست. آدم*ها، راکون**ها را می*گیرند. آنها تا حدودی رام می*شوند؛ با وجود این، خوی وحشی خود را همیشه حفظ می*کنند و ممکن است گاهی به شدت به آدمی حمله کنند.

بیشتر بدانید

1- راکون نام خود را از یک واژه بومی آمریکایی به معنای «ناخن کشیدن» گرفته است.
2- هفت گونه راکون وجود دارد.
3- راکون*های وحشی حدود پنج سال عمر می*کنند


http://www.tebyan.net/index.aspx