سیاه*گوش جانوری است گربه*سان با جثه*ای نیمه*بزرگ. زیستگاه سیاه*گوش، جنگل*های کوهستانی با تراکم بالای بته و درختچه و علف است.
سیاه*گوش جزو زیرخانواده گربه*سان*های کوچک و از جنس سیاه*گوش*ها به*شمار می*آید.

نام
این حیوان در متن*های کلاسیک فارسی وَشَق نامیده می*شده که احتمالاً واژه*ای در اصل ترکی است و در زبان عربی هم نام این حیوان است. ولی در منابع جدید به آن بیشتر سیاه*گوش می*گویند که به کاکل سیاه*رنگ بر روی گوش وی و شباهت ظاهریش به سیاه*گوش (Caracal caracal) اشاره دارد. در تنکابن به آن پلنگ*مول هم گفته می*شود.

شکل ظاهری

سیاه*گوش*ها دمی کوتاه دارند و معمولاً بر روی نوک گوششان کاکُلچه*ای سیاه*رنگ از مو روئیده است که علت نامگذاری آن*ها هم به*خاطر همین کاکل است. در زیر گردن سیاه*گوش*ها یالی پشمی می*روید که نواره*های سیاه*رنگی دارد و در کل ظاهری شبیه به پاپیون دارد.

سیاه*گوش*ها پنجه*های بزرگی دارند که بالشتکی برای راه رفتن بر روی برف زیر پنجه*ها را پوشانده. صورت ایشان هم پوشیده از موهای بلند است. رنگ بدنشان از قهوه*ای روشن تا خاکستری متغیر است و گاه خال*های قهوه*ای تیره روی بدنشان دیده می*شود به*ویژه بر روی دست*ها و پاها.

نام علمی گونه*ها

در سردهٔ سیاه*گوش*ها چهار گونه وجود دارد:

* سیاه*گوش اورآسیا (Lynx lynx)
* سیاه*گوش کانادایی (Lynx canadensis)
* سیاه*گوش ایبری (Lynx pardinus)
* باب*کت (Lynx rufus)
از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد