حضور راکن ها در ایران
جام جم آنلاين: با تاريك شدن هوا، سايه*اي گرد و كوچك از جنگل به سمت روستا مي*آيد. راكن با پنجه*هاي تيز و قوي خود از حصار چوبي ديوار حياط خانه*ها و انبار بالا مي*رود و با كنجكاوي به جستجوي غذاي مورد علاقه*اش مي*پردازد. او با يافتن تكه*اي گوشت، تخم*مرغ، ذرت، سيب و... آنها را با دقت در آب حوض حياط شسته و به آرامي زير نور مهتاب مي*خورد.

توفيق اجباري حضور راكن گونه بومي آمريكا در شمال ايران به عنوان پستانداري همه چيز خوار كه روز به روز در حال گسترش و افزايش است، نگراني و هشدار كارشناسان درخصوص مطالعه و بررسي پيامدهاي ازدياد اين جانور غيربومي را به همراه دارد؛ مساله*اي كه تاكنون با گذشت 8 سال از مشاهده اولين راكن ثبت شده در ايران همچنان در دست فراموشي است.

راكن(Procyon lotor) پستاندار همه چيز خوار، شب گرد و بسيار سازش*پذيري است كه با داشتن ماسك روي صورت مو دم پشمالو با 5 تا 7 حلقه روي دم براحتي قابل تشخيص است. راكن ميان سرخپوست*هاي آمريكاي شمالي به آروگون به معني موجودي كه با پنجه*هايش چنگ مي*زند، معروف است.

اين پستاندار 20 كيلويي همه چيز خوار بوده و از همه انواع مواد غذايي بخصوص ميوه*ها تغذيه مي*كند و براي پيدا كردن غذا مي*تواند حتي تا 250 كيلومتر هم مهاجرت كند. راكن*ها با كمك حس بويايي و لامسه قوي براحتي لاروها، كرم*ها و حتي ماهي*هاي كوچك را شكار مي*كند و اگر آب در دسترس باشد، مواد غذايي را پيش از خوردن مي*شويد.

آنها همچنين آب بازي را بسيار دوست دارند به طوري كه در شهرهاي كاليفرنيا، اگر شير آب خانه*اي باز بماند، دور شير آب جمع مي*شوند. راكن*ها خيلي از آدم*ها نمي*ترسند و راحت دست آموز مي*شوند و در مناطق شهري يا روستاها در ميان سقف شيرواني خانه*ها لانه مي*سازند.

آنها با اين كه با هر آب و هوايي سازگارند و غذاي مورد علاقه*شان را پيدا مي*كنند، اما تعدادشان در دنيا زياد نيست. راكن*هاي ماده در يك*سالگي توانايي زادو ولد پيدا مي*كنند، اما راكن*هاي نر معمولا پس از پايان 2 سالگي به دنبال جفت مي*گردند.

مهم*ترين ويژگي اين حيوان كنجكاو، داشتن پنجه*هاي قوي با حس لامسه فوق*العاده زياد است كه از*آن به طور اختصاصي براي گرفتن غذا و لمس كردن اشياء و بالا رفتن از سطوح و شستن ميوه*ها استفاده مي*كند. پنجه*هاي راكن برخلاف پنجه*هاي گربه*سانان جمع نمي*شود، اما با اين حال مانند ميمون*ها براحتي از درخت بالا مي*روند.

ردپاي ايجاد شده توسط پنجه*هاي اين حيوان كه مانند خرس كف*رو بوده و جاي پاي آن شباهت بسياري با جاي پاي انسان دارد از ديگر پستانداران قابل تشخيص است. راكن*ها مانند خرس*ها خواب زمستاني دارند و با آمدن پاييز و سرد شدن هوا، لانه*اي را در سوراخ درختان انتخاب مي*كنند و تمام طول زمستان را در آن مي*گذرانند و در اين مدت، نيمي از وزن بدنشان را از دست مي*دهند.

بيشتر زيستگاه*ها توسط گونه*هاي زيادي اعم از گياهي و جانوري، بومي و غيربومي اشغال شده است. چنانچه عامل دخالت انسان در محيط زيست در جابه*جايي گونه*ها را ناديده بگيريم، مهاجرت و نقل مكان در ميان همه انواع موجودات زنده براساس تغييرات فصلي يا شبانه روزي، تخريب زيستگاه، جدايي*ها و سرگرداني*هاي تصادفي و... مشاهده مي*شود. اين رفتارها در واقع نوعي سازش با محيط و وسيله*اي براي بقاي حيوان در برابر تغييرات به وجود آمده در اكوسيستم است.

از طرفي، اين مهاجرت*ها مي*تواند باعث ايجاد نوسانات و تغييرات در عوامل طبيعي در محيط جديد شده و گاهي در تقابل با موجودات بومي داخل زيستگاه و فعاليت*هاي انساني موجود در منطقه قرار بگيرد.

راكن*هايي كه در مناطق شمال كشور وجود دارند نيز براساس عامل طبيعي و سرگرداني زيستگاه و نه به وسيله انسان، از طريق مناطق مرزي از جمهوري آذربايجان به ايران مهاجرت و نقل مكان كرده*اند كه از حدود سال 1380 براساس يافته*هاي كارشناسان و شواهد مستند، حضور آنها به عنوان گونه غيربومي در نواحي مذكور تاييد شده است.

مهندس هوشنگ ضيايي، متخصص و كارشناس حيات وحش در اين خصوص مي*گويد: حدود سال 1930 با همكاري اداره محيط زيست* استان گيلان براساس عكسي كه توسط يكي از بوميان محلي از حيواني ناشناس در منطقه گرفته شده بود، جستجو در مورد حضور گونه جديد آغاز شد.

آن زمان گمان حضور نوعي سگ*سان به نام راكن داگ را پيش*بيني كرديم كه پستاندار بومي مناطق سيبري بوده و مانند راكن روي صورتش ماسك دارد، اما برخلاف آن فاقد حلقه*هاي روي دم است.

به اين ترتيب با ادامه تحقيقات و بررسي*هاي ميداني، گرفتن گزارش از افراد محلي و با مشاهده جاي پاي متعلق به راكن و ديگر شواهد موجود، مطمئن شديم گونه ناخوانده، همان راكن است كه از مرزهاي آذربايجان، محل پرورش و تكثير اين جانور به آستارا آمده و كم*كم در شهرهاي شمالي، توالش و چند روستاي ديگر پخش شده است.

وي درخصوص علت مهاجرت راكن*ها مي*افزايد: درگذشته استفاده از پوست جانوران از جمله راكن براي توليد پوشاك رونق زيادي داشت، به طوري كه سال 1980 در ايالات متحده، درآمد حاصل از فروش پوست راكن 4 ميليون دلار بوده و هر كدام به مبلغ 25 دلار به فروش مي*رفته است. به اين علت كشورهاي بسياري اقدام به پرورش و تكثير راكن مي*كردند، اما با غيرقانوني اعلام شدن تكثير و پرورش جانوران وحشي به منظور استفاده از پوست و گوشت آنها، فرهنگ استفاده از پوشاك توليد شده از پوست و خز حيوانات تبديل به نوعي ضدارزش شده و در پي آن بازار پرورش راكن نيز از رونق افتاد، به طوري كه سال 1990 ميزان فروش پوست راكن از 4 ميليون دلار به يك ميليون و 400 هزار دلار كاهش يافت.

جمهوري آذربايجان نيز به عنوان يكي از مكان*هاي پرورش راكن، با كم شدن ارزش اقتصادي آن اقدام به رهاسازي راكن*ها در طبيعت كرد كه تعدادي از آنها براساس انتخاب طبيعي و سرگرداني زيستگاه از حدود 20 سال پيش به ايران وارد شدند، اما حضور قطعي آنها در سال 1380 تاييد و ثبت شد.»

اين پستاندار كنجكاو به دليل ويژگي*هاي رفتاري از جمله سازش*پذيري بالا در محيط، همه چيز خوار بودن، خواب زمستاني و نداشتن صياد توانسته بقاي خود را بخوبي در شمال ايران از گذشته تا به امروز حفظ كرده و تكثير پيدا كند. اما به گفته كارشناسان افزايش بيش از حد راكن به عنوان گونه غيربومي مي*تواند در صورت نبود بررسي*هاي علمي و كارشناسي روي اين جانور به منظور پيش*بيني طرح*هاي مديريتي براي كنترل آن، آسيب*هايي را در درازمدت روي حيات وحش بومي منطقه وارد كند.

اين مساله در حالي است كه مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست، اولويت* طرح*هاي مديريتي حيات وحش را روي گونه*هاي در خطر انقراض متمركز كرده*اند و از اهميت مطالعه گونه*هاي غيربومي و اثرات سوء آن غافلند!

مهندس ضيايي در اين باره مي*گويد: «راكن*ها در آمريكا به وسيله شيركوهي يا پوما شكار شده و جمعيتشان كنترل مي*شود، اما در شمال ايران حيوان گوشتخواري كه بتواند از راكن تغذيه كند و تعداد آنها را در حد اعتدال نگه دارد، وجود ندارد.

به علاوه چون راكن*ها همه چيز خوارند، همواره موادغذايي مختلفي از انواع ميوه*ها، جوانه*هاي گياهان، ماهي و... در دسترس آنها وجود دارد و حتي در پاييز هم كه مواد غذايي كم مي*شود آنها به خواب زمستاني مي*روند. بنابر اين هيچ عامل طبيعي به جز بيماري هاري كه مي*تواند راكن*ها را از بين ببرد براي كنترل جمعيتشان وجود ندارد.

از اين*رو بايد با مطالعات كارشناسي روي راكن*ها، درخصوص نحوه مديريت آنها تصميم*گيري كرد تا از اثرات سوء اين گونه غيربومي روي حيات وحش بومي از جمله كاهش تعداد پرندگان از طريق تغذيه تخم آنها به وسيله راكن و خسارات وارد شده به محصولات باغي و زراعي و ... جلوگيري به عمل آيد.