ممنون اقا مجید قراربود مو درست کنیم سوسک که نمیخوایم بکشیم امشی بزنیم ...ایششششش هم مال منه استفاده ازش پیگرد قانونی داره