دویچه وله: حقیقات جدید بر روی فسیلی ۹۵ میلیون ساله نشان می*دهد که مارها قبلا پا داشتند. این تحقیقات این فرض که مارها از نژاد مارمولک*ها هستند را تقویت کرده و نشان می*دهد که مارها در روند تکامل به مرور پاهای خود را دست دادند.

مطالعات جدید بر روی فسیلی ۹۵ میلیون ساله از ماری به نام Eupodophis descouensi نشان می*دهد که این مار از پاهای پشتی (عقبی یا پسین) برخوردار بوده است.


دانشمندان توانستند با کمک تصاویر بسیار دقیق سه بعدی توسط اشعه**ی ایکس از این فسیل که از لبنان به دست آمده بقایای پاهای عقبی این مار را مشاهده کنند.


الکساندرا هوسایا از مؤسسه*ی تحقیقاتی MNHN / CNRS فرانسه می*گوید، پاهای این مار شباهت زیادی به پاهای مارمولک دارند. وی می*افزاید، اما این مار از استخوانک یا قوزکی به طول حدود ۲ سانتی*متر برخوردار بوده و این نکته نشانگر آن است که پاها به مرور ناپدید شده*اند.


دانشمندان به این نتیجه رسیده*اند که مارها پاهای خود را در روند تکامل از دست داده*اند، چون از آنها کمتر استفاده کرده و به جای استفاده از پاها بیشتر به خزیدن در علف*ها و بوته*ها روی آورده*اند.
پاول تافورئا از مرکز اروپایی شتاب*دهنده*ی ذرات در شهر گرنوبله*ی فرانسه می*گوید، در این کار تحقیقاتی با استفاده از یک شتاب*دهند*ه*ی ذره*ای از همه*ی جوانب این فسیل توسط اشعه*ی ایکس عکس*برداری شده است.


به گفته*ی وی، با استفاده از این تکنیک می*توان بدون وارد آوردن صدمه به فسیل کوچکترین جزئیات را مشاهده کرد.


گزارش این کار تحقیقاتی که از جمله به قلم پاول تافورئا نوشته شده در مجله*ی علمی The Journal of Vertebrate Paleontology به چاپ رسیده است.

http://www.iranvij.ir