دیده بان حقوق حیوانات ایران :

جشن تولد ۵۰ سالگی پیرترین شامپانزه ( ریکی )در باغ وحش ادینبورگ
وقتی ریکی کوچک بود
منبع : دیده بان حقوق حیوانات ایران