هیچ انسانی با ترس از مارها زاده نشده است.بنابراین ترس طبیعی از مارها وجود ندارد.میمونهای جوان نیز زمانی از مار میترسند که یا 1بار توسط ماری گزیده شده باشند یا رفتار ترس آمیز همنوعان بزرگتر و مسن تر خود را در برابر مار دیده باشند.

درست همین نکته در مورد انسان نیز صادق است. پس چرا مارها در نظر بسیاری وحشتناکند؟

یکی از دلایل آن عدم شناخت است.هنوز هم تمام مارها در نظر مردم،مهاجم و سمی محسوب میشوند.هر چند که این نکته فقط در مورد انواع معدودی از مارها صدق میکند.

مارها به خصوص به این دلیل در نظر انسان وحشتناکند که بدون پا هستند و حرکتشان بی صدا است. چنین حرکت خزنده ای،شاید حیله گری،کینه توزی و خیانت را تداعی میکند.

این مسئله که فقدان پاها نقش مهمی در ترسناکی مار ایفا میکند،از مشاهده رفتار انسانها در برابر کرم کور به روشنی استنباط میشود.انسانها که از سوسمارها و مارمولک های عادی ترس و وحشتی ندارند،غالبا از کرم کور میترسند،هر چند که کرم کور نوعی سوسمار است و فقط پا ندارد.


تگاه خیره مار که به دلیل فقدان پلکهای متحرک چشم است، چهره ی مار را برای ما بیگانه و غیر منتظره جلوه گر میسازد. به خاطر همین نگاه خیره است که این افسانه ساخته شده که مار میتواند طعمه خود را هیپنوتیزم کند یا به عبارت دیگر به خواب مصنوعی فرو برد.!

پوست صاف مار و حالت صیقلی آن،بدن جانور را سرد و لغزنده جلوه گر میسازد،حال آنکه هیچ کدام از این 2مورد درست نیست.


در حالی که خرگوش، خوکچه هندی یا موش خرمای لپ کیسه ای به خاطر پوست نرم،چشمان بزرگ و بدن گردی که دارند،در نظر ما جانورانی ظریف و لطیف میایند،بسیاری از مردم مثلا موشهای صحرایی را به خاطر صورت کشیده و دم بی موی آنها مطرود و منفور میدانند.این در حالی است که موشهای صحرایی در واقع نسبت به موشهای خرمای لپ کیسه ای که گزنده، تک رو و شب شکارند،بهتر قابل رام و دست آموز شدن هستند و دارای رفتاری دوستانه ترند.تنها شکل ظاهری موش صحرایی آن را ناخوشایند و دوست نداشتنی جلوه میدهد.


برای شاهدی که همه چیز را با حواس خود میسنجد و ارزیابی میکند، 1موجود دراز بدون موی ،بدون پا ،به خصوص اگر این شاهد چیزی جز چند داستان ترس آور غیر واقعی درباره این جانور نداند،باید بسیار ناخوشایندتر باشد.

مارها نه حیله گر و نه مکارند و نه بد طینت و شیطان صفت. به سادگی میتوان گفت که آنها فقط به گونه ای متفاوت با موجوداتی که ما آنها را جانوران قابل نوازش مینامیم هستند.