شاه مارها و شیرمارها،خزندگانی زیبا و نسبتا سربه راه هستند. این دو مار از نظر خانوادگی با همارتباط و نسبت تقریبا نزدیکی دارند و متعلق به گونه «لامپرولتیس» (Lamproletis) هستند و هر دو شامل زیرگونه های مختلفی هستند. در میان زیرگونه های اینمارها طرح ها و رنگ های مختلفی دیده میشود اما گاهی الگوهای تصادفی خاصیدر میان آنها به صورت کاملا اتفاقی به وجود می آید.بعضی از این زیرگونه های به عنوان یک مکانیزم دفاعی، هم رنگ مارهای مرجانی سمی هستند که روی بدن خود،نوارهای قرمز، سیاه و زرد دارند. (درمارهای مرجانی نوارهای زرد رنگ درکنار نوارهای قرمز رنگ هستند در حالی که در شاه مارها و شیرمارها نوارهایسیاه رنگ و قرمز رنگ با هم مجاور هستند.) شاه مارها و شیرمارها در قسمتهای جنوبی کانادا و به سمت آمریکا تا قسمت هایی از آمریکای مرکزی پراکنده هستند.

این مارها میتوانند اندازه نسبتابزرگی داشته باشند و در بعضی انواع به 6 الی 7 فوت (تقریبا 180 الی 210سانتی متر) برسند. آنها غالبا عمری به نسبت طولانی و در حدود 15 الی 20سال دارند. این مارها از انواع فشار دهنده (منقبض شونده) هستند و با اینروش طعمه خود را پیش از خوردن به طور کامل خفه میکنند. آنها در طبیعت ازمارهای دیگر، سوسمارها، دوزیستان، جوندگان و پرندگان تغذیه میکنند. انواعمارهای مختلف یکی از غذاهای اصلی آنها محسوب میشوند و شاه مارها وشیرمارها حتی توانایی خوردن مارهای زنگی (Rattle Snake) را به عنوان یکی از غذاهای اصلی خود دارند. در اسارت هر دو نوع شاه مار وشیر مار سعی در خوردن هم قفسی خود خواهند داشت بنابراین باید همواره بهتنهایی و در محفظه جداگانه نگهداری شوند.درکل اصول نگهداری از زیرگونه های مختلف شاه مارها و شیرمارها شبیه یکدیگر است. برای زاد و ولداین مارها نیاز به توجهی دو چندان خواهد بود تا بتوانید محیطی شبیه محلطبیعی زندگی آنها برایشان فراهم کنید.
به عنوان مثال برای خواب زمستانی

شاه مارها و شیرمارها به راحتی دراسارت تکثیر میشوند بنابراین پیدا کردن یک شاه مار یا شیرمار که در اسارت متولد شده باشد کار چندان دشواری نیست.
مواردی که در مورد سلامت مار باید چک شوند عبارتند از : (همه انواع مارها)


1. بدنی مستحکم و سالم و یکنواخت در تمام جهات


2. چشمان شفاف (در هنگام پوست اندازی ممکن است اندکی کدر به نظر برسد)، نداشتن چشم های بی رمق


3. نداشتن نشانه های وجود کرم (به خصوص اطراف گردن و چشم را بررسی کنید، دقت کنید که لکه های غبارآلود رویبدن مار وجود نداشته باشد و دستهای خود را پس از دست زدن به مار به خوبی بررسی کنید)


4. عدم تنفس با دهان باز یا نفس نفس زدن


5. رنگ صورتی یکنواخت داخل دهان (وجود لکه های قرمز یا حالت کپک زده میتواند نشان دهنده ی عفونت در دهان باشد.)


6. داشتن پوستی با کمی درخشش (بدون زخم و پوست زخم)


7. وجود منافذ تمیز و بدون تورم و برآمدگی


8. داشتن حرکاتی آرام و ملایم و بدون هیچگونه لرزش


یک مار جدید نباید خیلی رام و دست آموز باشد اما باید در هنگام لمس شدن به راحتی و بدون استرس بنشیند. یک مار مضطرب بدن خود را به شکلی موج گونه در هوا حرکت میدهد و سعی در فرارخواهد داشت. بیشتر شاه مارها و شیرمارها پس از مدت کوتاهی، نشسته و خود رابه آرامی به دور دست شما حلقه میکنند.


همچنین یک اقدام هوشمندانه در خریدمار این است که مطمئن شوید آن مار به طعمه ای از پیش کشته شده علاقه نشانمیدهد. در صورتی که به این مورد شک داشتید میتوانید از فروشنده بخواهید که به شما ثابت کند مار حتما از طعمه از پیش کشته شده تغذیه خواهد کرد.

همواره هر مار جدید نیاز به بررسی شدن در مورد وجود انگل و رفتارهای خاصش رادارد، به همین منظور مراجعه به دامپزشک تصمیم مناسبی است.