اینا ناخن هستن یا میلگرد رکورد دیوانه های دنیا رو زدن
18 سال از عمر ادم الکی نیست که ....