نام دارو: Methylprednisolone

نام تجاری معروف: دپومدرول

فرم تجاری موجود در ایران: آمپول 40 میلی گرم در 1 سی سی

عملکرد: با تغییر در رونوشت DNA سبب اشکالاتی در متابولیسم سلولی می شود که بدین وسیله اثرات ضدالتهابی و سرکوب کننده ایمنی خود را اعمال می کند. همچنین در سگها به عنوان آنتاگونیست ADH عمل می کند.

موارد استفاده:
این دارو یک ضدالتهاب قویست و در مدیریت شک کاربرد دارد. قدرت ضدالتهابی این دارو 5 برابر بیشتر از هیدروکورتیزون و 20% بیشتر از پردنیزولون است. بر اساس دوز 0/8 میلی گرم متیل پردنیزولون برابر 1mg پردنیزولون است.

تداخلات: در حیوانات آبستن استفاده نشود. کورتیکواستروئیدهای سیستمیک در بیمارانی که مشکل کیوی و دیابت ملیتوس دارند با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: مصرف طولانی این دارو سبب سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز شده و در نتیجه آتروفی آدرنال رخ می دهد. اثرات کاتابولیکی گلوکوکرتیکوئیدها سبب از دست دادن وزن و آتروپی کوتانئوس می شود.
تهوع و اسهال و گسترش زخم های GI از عوارض جانبی این دارو در دستگاه گوارش می باشد.
گلوکوکورتیکوئیدها سبب افزایش میزان گلوکوز در ادرار می شود و نیز سبب کاهش غلظت سرمی T3 و T4 می گردند.
بهبودی زخم ها با مصرف این دارو دچار اختلال می شود و بهبودی عفونت ها نیز دچار تاخیر می گردد.

تداخلات دارویی: استفاده همزمان گلوکوکورتیکوئیدها با داروهای انسید سبب افزایش رخداد وقوع زخم های گوارشی می گردد. تجویز همزمان آمفوتریسین بی و یا فوروزماید سبب افزایش رخداد هایپوکالمی شده و در بیماران انسولینی اگر کورتیکواستروئید دریافت کنند مقدار انسولین مصرفی باید افزایش یابد.م
متابولیسم کورتیکواستروئیدها توسط فنوباربیتال و یا فنی توئین افزایش می یابد.

دوز مصرفی در سگ: 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا 20 الی 40 میلی گرم به ازای هر سگ هر 1 الی 3 هفته به صورت عضلانی عمیق

دوز مصرفی در گربه:
10 الی 20 میلی گرم به ازای هر گربه هر ا الی 3 هفته به صورت عضلانی عمیق

دوز مصرفی در خزندگان: 5 الی 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت عضلانی یک مرتبه


منابع: 1- ترجه شخص بنده (همین امروز غروب که یک کم بیکار بودم!) از کتاب BSAVA small animal formulary چاپ ششم نوشته یان رمزی 2- قسمت فرم های تجاری در ایران از کتاب دارونامه خدام گرفته شده

اختصاصی میهن پت