رئيس انجمن کوهنوردان ايران گفت: تخريب و جاده کشي در کوهستان شاهوار در بلندترين ارتفاعات البرز شرقي به بهانه گمانه زني براي برداشت سنگ معدن بوکسيد است ولي هدف اصلي پيمانکاران تصاحب زمينهاي اين منطقه است.
عباس محمدي در گفتگو با مهر افزود: در کشور ما بسياري از زيستگاههاي طبيعي و بکر به دليل کم اهميت بودن محيط زيست نزد مسئولان نه تنها براي برداشت مواد معدني بلکه در بيشتر مواقع براي گمانه زني وجود چنين موادي نابود مي کنند.

وي با انتقاد از عملکرد پيمانکاران گفت: بيشتر اوقات پيمانکاران پيش از اينکه مطمئن باشند در منطقه اي مواد معدني براي برداشت وجود دارد اقدام به جاده کشي و تخريب زيستگاه مي کنند و بعد به دليل گمانه زني اشتباه و نبود مواد معدني جاده بدون استفاده مي ماند چنانچه در حال حاضر در مناطق طبيعي مختلف در کشور هزاران جاده رها شده وجود دارد.

به گفته محمدي، بر اساس قانون حتي اگر گمانه زني درست باشد پس ازبهره برداري از مواد معدني يک منطقه بايستي زيستگاه به شکل قبلي و حالت طبيعي خود با احياء پوشش گياهي توسط پيمانکاران بازگردد که متأسفانه در مملکت ما به اين قانون مطلقاً توجه نمي شود.

مديرگروه ديده بان کوهستان افزود: از آنجايي که در ايران سود اقتصادي کوتاه مدت و صرف و همچنين بالا بردن آمار اقدامات اقتصادي ناپايدار در او لويت وزارت خانه هايي مانند وزارت صنايع است پيماتکاران به راحتي مي توانند با ثبت نام در وزارت صنايع با عنوان گمانه زني براي رگه هاي معدني زيستگاههاي طبيعي و بکر را تکه پاره کنند در حاليکه هيچ ارگاني به صورت جدي پيگير تخلفات آنها نيست.

محمدي با اشاره به اينکه کارخانه آلومينيوم يکي از گرانترين کارخانه ها با هزينه احداث بسيار بالاست اظهار داشت: نزديکترين کارخانه به اين منطقه در 400 کيلومتري آن و در نيشابور قرار دارد بنابراين حتي اگر گمانه زني براي سنگ معدن بوکسيد که ماده اوليه اين کارخانه هم درست باشد از نظر اقتصادي اين اقدام توجيه ندارد.

وي تصريح کرد: در چنين اقداماتي مردم و مسئولان هيچ گونه محاسبه بر روي ارزشهاي ذاتي منابع طبيعي و محيط زيست انجام نمي دهند و به راحتي وبدون هيچ مانعي طبيعت را دستکاري مي کنند.

وي با اشاره به اينکه ارتفاعات شاهوار نيازهاي آبي مناطق زيادي از استانهاي سمنان و گلستان را تأمين مي کند افزود: بهره‌برداري از اين معدن با توجه به اينکه اگر بوکسيد وجود داشته باشد در حجم بسيار بالا براي کارخانه آلومينيوم مورد نياز است و تخريب ارتفاعات که سرچشمه آبي منطقه هستند منجر به آلودگي آب شرب، آبهاي زيرزميني و نابودي حوزه آبخيز روستاهاي اين منطقه مي شود.

به اعتقاد محمدي، با توجه به اينکه احداث جاده در اين منطقه به يکباره و ظرف يک هفته انجام شد و همچنين با توجه به پتانسيل بالاي گردشگري در اين منطقه به دليل نزديک بودن به جنگل ابر به نظر مي رسد گمانه زني براي برداشت ماده اوليه کارخانه آلومينيوم فقط بهانه است و هدف اصلي از چنين طرح ضربتي تصاحب زمينهاي اين منطقه و افزايش ويلا سازي و فروش آنهاست.

محمدي ياد آور شد: اين اقدام نگراني دوستداران محيط زيست و ساکنان محلي روستاي تاش را بر انگيخته و بيش از يکصد نفر از فعالان محيط زيست خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.