گياهي بسيار زيباست از خانواده انجير که برگ هاي کوچک با رنگ سفيد و سبز به صورت ابلق در آن ديده مي شود.
معمولاً بنجامين را به دليل حساسيت بالا و مقاومت کم در برابر عوامل محيطي روي فيکوس بنجامين پيوند مي زنند تا مقاومتر شود که در صورت مشاهده برگ هاي سبز يکنواخت بهتر است قطع شوند تا گياه ابلق بهتر رشد کندنيازها
نور : به نور بيشتري نسبت به ساير گياهان آپارتماني نيازمند است اما تابش مستقيم آفتاب را تحمل نمي کند (معمولاً بهترين نور حالتي است که گلدان در زير سايه بان جنوبي طوري قرار گيرد که آفتاب به گلدان گياه برسد اما به برگ هاي گياه آفتاب نتابد و برگ ها در سايه ( نور کامل ) باشند.
نکته : چون بنجامين نسبت به تغيير عوامل محيطي بسيار حساس است و با کمترين تغييري برگ هاي آن ريزش مي کند از چرخاندن و جا به جايي گلدان بپرهيزيد.
هنگامي که گياه تازه خريداري شده را به خانه مي آوريد برخي از برگ هاي آن زرد يا قهوه اي مي شوند؛ انتظار نداشته باشيد برگ هاي زرد يا قهوه اي يا ريخته ، مجدداً رشد کنند؛ در عوض بهتر است مراقبت کنيد که محيط گياه کاملاً مناسب باشد. برگ هايي که از اين پس مي رويند مي توانند رشد و نمو خوبي داشته باشند.
دما : حداقل درجه حرارت در زمستان 15 و در تابستان حداکثر 24 درجه. در زمستان حتماً بايد در اتاق نگهداري شود (نسبت به سرما حساس است) .
آبياري : در بين دو آبياري اجازه دهيد تا سطح خاک خشک شود ( بايد به اندازه يک انگشت در زير خاک را بازديد نمود، اگر خشک بود بايد آبياري بعدي صورت گيرد ). معمولاً در خانه ها به دليل عدم رعايت اين مسئله و آبياري بيش از اندازه گياه از بين مي رود. بهتر است از آبي که چند ساعت در محيط بوده و هم دماي محيط است براي آبياري استفاده شود، هرگز با آب سرد آبياري نکنيد .
خاک : بهترين خاک کمپوست ( خاکبرگ ) يا کود حيواني يا خاک لوم است [مخلوطي از شن ، رس و مواد آلي ( برگ پوسيده ) ] .
تکثير: تکثير اين گياه در آپارتمان مشکل است؛ براي تکثير از قلمه هايي که حداقل يک برگ همراه دارد استفاده شود
نکته مهم : براي اشخاصي که در نگهداري گياهان آپارتماني تازه کار هستند نگهداري بنجامين توصيه نمي شود زيرا گياه خيلي حساسي است. فيکوس بنجامينا (انجير گريان) که بومي هندوستان است، چنانچه در شرايط مساعد محيطي قرار بگيرد گياهي است که به سرعت محيط را از آن خود مي کند و به ساير گياهان اجازه رشد نمي دهد. در واقع بزرگترين درختي که در جهان وجود دارد نوعي فيکوس است که در هند واقع شده و مساحتي حدود 2 ميليون متر مربع را در بر گرفته است.
تکثير: تکثير اين گياه در آپارتمان مشکل است؛ براي تکثير از قلمه هايي که حداقل يک برگ همراه دارد استفاده شود