نام دارو: Thiamine) Vitamin B1)

فرم های رایج در ایران: قرص های 100 میلی گرمی و 300 میلی گرمی

عملکرد: این ماده کوفاکتور آنزیم های متابولیزه کننده کربوهیدرات هاست.

موارد استفاده: 1- حیواناتی که دچار کمبود تیامین هستند 2- حیواناتی که رژیم غذایی آنها فقط از ماهی خام و یا سویای نپخته تشکیل شده است ( بسیار نادر) 3- کاستن اثرات سمی در مسمومیت با اتیلن گلیکول و یا مسمومیت با سرب

عوارض: 1- در اثر تجویز داخل وریدی ممکن است شک آنافلاکسی دیده شود. 2- در حیوانات آبستن با احتیاط مصرف شود.

دوز مصرفی در سگ:
درموارد کمبود ویتامین ب1: 50 تا 250 میلی گرم به ازای هر سگ به روش IM, Sc,Po برای چند روز استفاده شود تا علایم کمبود از بین برود
در موارد مسمومیت با سرب: 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت
در موارد مسمومیت با اتیلن گلیکول: 100ملی گرم هر 24 ساعت

دوز مصرفی در گربه:
درموارد کمبود ویتامین ب1: 10 تا 25 میلی گرم به ازای هر گربه به روش زیرجلدی یا عضلانی هر 12 یا 24 ساعت برای چند روز متوالی تا علایم کمبود از بین برود


منابع: 1- قسمت فرم های رایج در ایران از کتاب دارونامه خدام گرفته شده
2-
بقیه مطالب ترجمه شخص بنده از کتابنوشته یان رمزی چاپ ششم هستBSAVA Small Animal Formulary.

متعلق به سایت میهن پت (کاملا اختصاصی)