دندان قروچه راجدي بگيريد

ندان*قروچه و دردهای ناحیه سر و صورت از مهم*ترین علائم ایجاد نارسایی و اختلال در مفصل گیجگاهی-فكی است.
دكتر مجید ناصرخاکی گفت: «وظیفه مفصل گیجگاهی-فکی شامل حرکت فک پایین، باز شدن دهان، جلو و عقب بردن فک پایین و ایجاد حرکات فک به طرفین است و به طور کلی جویدن و تکلم توسط این مفصل کنترل و اجرا می*شود بنابراین تشخیص و درمان هرگونه اختلالی که در این عضو پدیدار شود از روی علائمی مانند دندان قروچه و دردهای مبهم ناحیه سر و صورت قابل اهمیت است.»وی تشخیص به موقع این نارسایی را راهی برای جلوگیری از فرسایش دندان*ها و همچنین درمان این بیماری عنوان کرد و افزود: «یکی از مشکلات شایع، دردهای ناحیه سر و صورت است که بیمار را دچار سردرگمی در مراجعه به پزشکان مختلف از جمله متخصصان گوش و حلق و بینی، متخصصان اعصاب و حتی روان*پزشکان می*کند.» عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دندان*قروچه و نارسایی مفصل گیجگاهی-فکی را یک بیماری قابل درمان ذکر کرد و به بیماران توصیه کرد: «در صورت مشاهده درد و ناراحتی هنگام باز و بسته شدن دهان، خمیازه کشیدن و درد صبحگاهی در عضلات جونده باید هر چه زودتر به مراکز تخصصی دندان*پزشکی مراجعه و درمان را شروع کنند.»http://zibatarinhaa.*********.com/post/2493