انتقال 18 نوع بیماری از طریق اسكناس و سکه

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اتوبوسرانی از جمله دیگر ویژگی*های بلیت**های كاغذی را فرسودگی و پاره شدن آنها دانست و گفت: بلیت نازك است و سایز كوچكی دارد پس احتمال پاره شدن در جیب را دارد.فارس: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت:* طبق نتایج تحقیقات علمی مشخص شده است كه بیش از 18 نوع بیماری از طریق رد و بدل كردن اسكناس و پول خرد منتقل می*شود.
رضا دبیدیان اظهار داشت: مطالعاتی كه در خصوص انتخاب جایگزین مناسب برای بلیت*های كاغذی صورت گرفت بر مبنای مشكلات متعددی بود كه این بلیت*ها ایجاد كرده بودند و ضرورت حذف آنها را از سیستم حمل و نقل شهری بیش از بیش نمایان ساخته بود.مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: مطالعات پروژه الكترونیكی شدن بلیت در مشهد یك سال طول كشید و سپس عملیات مطالعه و اجرای آن از سال 1385 آغاز شد.وی افزود: *علاوه بر مشكلات متعدد رد و بدل كردن بلیت و پول خرد در مراودات روزمره، جایگزینی روش جدید، صرفه*جویی در مصرف كاغذ و هدررفت این سرمایه عظیم را نیز به دنبال دارد.دبیدیان تصریح كرد: *14 درصد هزینه*های حمل مسافر صرف فعالیت*های مربوط به چاپ، توزیع، جمع*آوری و كنترل می*شود و چنانچه بلیت الكترونیك و كنترل موقعیت ناوگان راه*اندازی شود، این 14 درصد را می*توان در قسمت*های دیگری سرمایه*گذاری كرد.وی افزود: علاوه بر این طبق آمار ارائه شده هزینه هر برگ بلیت كاغذی 4.55 ریال است كه جمع مبلغ چاپ بلیت برای تعداد 350 میلیون بلیت تنها در سال 88 به 160 میلیون تومان رسیده است.مدیر فناوری اطلاعات سازمان اتوبوسرانی مشهد تصریح كرد:* در این بین با احتساب هزینه نیروی انسانی، توزیع بلیت و فروش بلیت، توزین، انبارداری و ناظر و همچنین سرانه هزینه نگهداری *دكه*ها و رنگ و شیشه سالانه 150 میلیون تومان هزینه می*شود*.وی ادامه داد:* طبق آمارهای موجود در هر ماه 400 میلیون تومان هزینه تهیه و توزیع بلیت**های كاغذی در شهر مشهد می*شود.مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اتوبوسرانی از جمله دیگر ویژگی*های بلیت**های كاغذی را فرسودگی و پاره شدن آنها دانست و گفت: بلیت نازك است و سایز كوچكی دارد پس احتمال پاره شدن در جیب را دارد.دبیدیان اظهار داشت: مسئله دیگر بحث خرید و تهیه بلیت است كه افراد باید در زمان*های خاصی ( در زمان باز بودن دكه*های فروش بلیت) و در نقاط خاصی بلیت تهیه كنند، ضمن اینكه چون بلیت*ها كاغذی هستند امكان اینكه پس از استفاده در اتوبوس مجددا به چرخه برگردند است، همچنین احتمال تقلب مبنی بر چاپ غیر*قانونی را هم دارد.وی ادامه داد:* سازمان اتوبوسرانی مشهد حدود 2 هزار دستگاه اتوبوس و 4 هزار نفر پرسنل دارد و این نیازمند كنترل و نظارت بیشتری است و نمی*توان با این روش آماری داشت كه در چه ساعتی و در چه خطی* و در چه اتوبوسی بلیت و به چه تعداد ارائه شده است.مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اتوبوسرانی مشهد، همچنین بحث جمع*آوری لاشه بلیت*ها را نیز معضلی برای اتوبوسران*ها دانست كه از این راه كارانه خود را دریافت می*كنند و نمی*توان آنچه حق مسلم آنهاست بررسی شود و معمولا بیشتر یا كمتر محاسبه می*شود.وی در پایان اظهار داشت: *با توجه به تمام مشكلاتی كه برای استفاده از بلیت*های كاغذی وجود دارد شهرداری مشهد با در نظر گرفتن مواردی همچون راحتی دسترسی به بلیت، راحتی دسترسی به اتوبوس، فواصل مناسب بین حركت اتوبوس*ها، رسیدن اتوبوس به ایستگاه در زمان مقرر، نظافت اتوبوس*ها و عدم دودزایی آنها اقدام به جایگزینی روشی مناسب كرده است و طبق مطالعات صورت گرفته مشخص شده است با الكترونیكی شدن بلیت**ها مسئله اصلی كه مدیریت در این حوزه است، محقق می*شود.

http://zibatarinhaa.*********.com/post/1976